Ett noga kontrollerat kunderbjudande

Apoteket erbjuder ett brett sortiment av läkemedel, andra apoteksprodukter och tjänster. Vi arbetar hela tiden med att utveckla sortimentet för att vi ska kunna möta våra kunders behov. Allt vi köper in kontrolleras noga.

Läkemedel kontrolleras av Läkemedelsverket innan de godkänns för den svenska marknaden. Övriga produkter i vårt sortiment genomgår Apotekets kvalitetskontroll där vi ställer höga krav på kvalitet, miljöhänsyn och socialt ansvar.

Vi ställer också höga krav på sådant som vi själva använder, till exempel arbetskläder och inredning på våra apotek.

Sex steg till en säker produkt

Alla produkter som inte är läkemedel granskas i sex steg.

  1. Behov - alla Apotekets produkter ska göra det enklare för kunderna att må bra.
  2. Leverantör - våra leverantörer ska följa Apotekets uppförandekod och leva upp till stränga krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar.
  3. Funktion - med hjälp av experter och konsumentpaneler kontrollerar vi att produkten fungerar som den ska och är märkt på rätt sätt.
  4. Skonsamhet - produkten ska vara så skonsam som möjligt med bibehållen funktion. Vi synar alla ingredienser för att minimera risken för till exempel allergi, irritation eller kronisk toxicitet.
  5. Miljö - vi kontrollerar att produkten belastar miljön i minsta möjliga omfattning. Dessutom ska produkten ha en bra förpackning som kan återvinnas.
  6. Kompetens - alla som arbetar på våra apotek måste ha den kompetens som krävs för att ge råd kring våra produkter. Därför utbildar vi våra medarbetare löpande och testar deras kunskaper regelbundet.

Läs mer om Apotekets kvalitetskontroll

Apoteket ställer krav på leverantörer

Apotekets uppförandekod ska bidra till goda miljö- och arbetsmiljömässiga förhållanden vid tillverkning. Den bygger på Apotekets hållbarhetspolicy och på internationella konventioner och riktlinjer som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vår ambition är att alla leverantörer ska acceptera uppförandekoden. 

De förskrivna läkemedlen utgör den största delen av vårt sortiment. Alla apotek i Sverige är skyldiga att tillhandahålla alla godkända läkemedel som förskrivs. Därför har vi ingen möjlighet att välja eller välja bort enskilda leverantör och det är inte heller möjligt att ställa samma krav som för leverantörer av övriga produkter. Därför för vi istället dialog med våra läkemedelsleverantörer och samverkar med andra apotek i branschen kring läkemedelsrelaterade frågor.

Läs mer om Apotekets krav på leverantörer.