Ständig utveckling

Sortiment

Apoteket erbjuder ett brett sortiment av läkemedel, apoteksprodukter och tjänster. Sortimentet utvecklas ständigt för att vi ännu bättre ska kunna möta våra kunders behov. Allt som köps in till Apoteket kontrolleras noga.

Läkemedel kontrolleras av Läkemedelsverket medan övriga apoteksprodukter genomgår Apotekets kvalitetskontroll med höga krav på kvalitet, miljöhänsyn och socialt ansvar.

Även sådant som vi själva använder, till exempel arbetskläder och inredning på våra apotek, granskas vid inköp.

Sex steg till en säker produkt

Alla produkter som inte är läkemedel granskas i sex steg.

  1. Behov - alla Apotekets produkter ska göra det enklare för kunderna att må bra.
  2. Leverantör - våra leverantörer ska följa Apotekets uppförandekod och leva upp till stränga krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar.
  3. Funktion - med hjälp av experter och konsumentpaneler kontrollerar vi att produkten fungerar som den ska och är märkt på rätt sätt.
  4. Skonsamhet - produkten ska vara så skonsam som möjligt med bibehållen funktion. Vi synar alla ingredienser för att minimera risken för till exempel allergi, irritation eller kronisk toxicitet.
  5. Miljö - vi kontrollerar att produkten belastar miljön i minsta möjliga omfattning. Dessutom ska produkten ha en bra förpackning som kan återvinnas.
  6. Kompetens - alla som arbetar på våra apotek måste ha den kompetens som krävs för att ge råd kring våra produkter. Därför utbildar vi våra medarbetare löpande och testar deras kunskaper regelbundet.

Läs mer om Apotekets kvalitetskontroll

Apoteket ställer krav på leverantörer

Apotekets uppförandekod ska bidra till goda miljö- och arbetsmiljömässiga förhållanden vid tillverkning. Den bygger på Apotekets hållbarhetspolicy samt internationella konventioner och riktlinjer som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vår långsiktiga ambitionsnivå är att alla leverantörer ska ha undertecknat uppförandekoden. 

De förskrivna läkemedlen utgör den största delen av sortimentet. Apoteket har, precis som alla apotekskedjor, skyldighet att tillhandahålla alla godkända läkemedel som förskrivs. Därmed begränsas möjligheterna att välja eller välja bort enskilda leverantör och det är inte heller möjligt att arbeta med samma typ av uppföljning som för leverantörerna av hälsoprodukter. Däremot finns Apoteket representerat i olika forum där vi har möjlighet att påverka indirekt även i leverantörsledet.

Läs mer om Apotekets krav på leverantörer.