Apotekets vision - Ett liv i hälsa

Vår vision är Ett liv i hälsa. Hälsa är en mänsklig rättighet och en grundläggande förutsättning för att kunna leva livet fullt ut. Vi möter varje dag människor med olika förutsättningar. Genom vår rådgivning, produkter och tjänster hjälper vi människor att må bra, oavsett om de är friska eller sjuka.

 

Apotekets hälsoindex

Apotekets hälsoindex är en undersökning som mäter hur väl våra kunder anser att vi hjälper dem med deras hälsa. Indexet är en temperaturmätare som visar om Apotekets
insatser gör skillnad för kunderna eller om vi behöver göra justeringar. Faktorer som vägs in i indexet är bland annat kundernas preferenser, graden av upplevd hjälp utifrån behov samt personalens engagemang, kunskap och lyhördhet.

Vårt långsiktiga mål är ett hälsoindex på 80.

På plats där våra kunder behöver oss

Vi finns där kunden vill möta oss: på våra apotek, på apoteket.se, i mobilen och via våra apoteksombud. Oavsett i vilken kanal kunden söker upp oss ska rätt produkter och tjänster finnas tillgängliga.

Vi förser också hälso- och sjukvården med de läkemedel som patienterna behöver. Det gäller allt från registrerade läkemedel och licensläkemedel till läkemedelsnära produkter.

För patienter med särskilda behov tillverkar vi livsviktiga och individanpassade läkemedel och andra produkter, till exempel cancerläkemedel och näringslösningar. Vi tillhandahåller individanpassade läkemedel för patienter som behöver smärtlindring efter operation och vi bereder också läkemedel för kliniska prövningar.

Hälsa på lika villkor

Apoteket arbetar för hälsa på lika villkor och vi strävar efter att göra det enklare för alla våra kunder att må bra. Vi försöker vara lyhörda och anpassa vårt erbjudande efter de skiftande behov som finns hos olika människor.

Koll på äldres läkemedelsanvändning

För många äldre bidrar läkemedel till ökad livskvalitet men kan också innebära risk för felaktiga läkemedelsinteraktioner eller olämpliga läkemedel. Tillsammans med flera pensionärsorganisationer driver vi projektet Koll på läkemedel för att motverka olämpliga läkemedel till äldre. Läs mer på Koll på läkemedels webbplats.

Särskilt stöd till personer med kroniska sjukdomar

Den som lever med en sjukdom kan behöva extra stöd i sin läkemedelsbehandling. 
Apotekets har tillsammans med ett läkemedelsföretag tagit fram ett patientstödprogram som riktar sig till personer med diabetes typ 2. Programmet ska ge en bättre förståelse för sjukdomen och hur kombinationen av läkemedel och livsstil kan ge positiva hälsoeffekter.

Hälsa på lika villkor i utsatta områden

Apoteket samarbetar med Rädda Barnen i projektet På Lika Villkor, för att minska
diskriminering av barn i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Läs om projektet på Rädda Barnens webbplats.