Vi minskar vår miljöpåverkan

Apotekets verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Vi arbetar för att minska påverkan från läkemedel och andra produkter. Vi strävar också efter att minska klimatpåverkan från transporter och energi.

Apoteket är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2007. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att vi har ett strukturerat och målinriktat miljöarbete.

Apotekets miljöcertifikat för perioden 2017-2019.

Insamling av överblivna läkemedel

Vi arbetar för att minska våra produkters miljöpåverkan, från tillverkning till användning och kassation. Vi vill också påverka kundernas hantering av våra produkter till
exempel genom att uppmana dem att lämna in gamla och överblivna läkemedel. Här kan du läsa mer om vår insamling av överblivna läkemedel.

Vår långsiktiga målsättning är att 80 procent av kunderna ska lämna in överblivna läkemedel på apotek. 

Använd läkemedel klokt för miljöns skull

Läkemedel gör stor nytta för vår hälsa om de används på rätt sätt. Felaktigt använda läkemedel kan orsaka skada både för dig som använder dem men även för miljön. 

Läkemedel kan påverka miljön när de tillverkas, används och kasseras. Många läkemedel tillverkas i lågkostnadsländer, där höga koncentrationer av ämnen har identifierats i avloppsvatten från läkemedelsfabriker. Det kan leda till miljö- och hälsoproblem och ökad risk för antibiotikaresistens. När läkemedel används passerar många läkemedel oförändrade genom kroppen. Eftersom de flesta reningsverk i Sverige inte rensar bort läkemedelsrester hamnar dessa till slut i vattenmiljön där de kan påverka levande organismer.

Därför är det viktigt att använda sina läkemedel klokt och i enlighet med receptet och bipacksedeln. Överblivna läkemedel ska inte spolas ned i avloppet utan lämnas in på apotek. 

Läs mer om hur vi arbetar för att minska läkemedels miljöpåverkan.

Klimatpåverkan från vår verksamhet

Våra apotek och kunder finns utspridda i hela landet. Varutransporter är nödvändiga för att våra produkter ska nå fram till kunderna men släpper också ut koldioxid.  Energianvändning och tjänsteresor är andra utsläppskällor som bidrar till Apotekets klimatpåverkan.

Vi minskar klimatpåverkan från våra transporter genom att öka andelen förnybara bränslen och effektivisera våra transportlösningar. När vi tecknar elavtal väljer vi alltid energi från förnybara källor och när vi reser prioriterar vi tågresor framför flyg.

 

Solvatten för hälsa och klimatnytta

Vi kompenserar för utsläppen från våra leveranser genom att investera i Solvatten, en hållbar soldriven vattenreningslösning för människor som lever utan rent vatten. Tack vare vårt samarbete med Solvatten får fler människor tillgång till rent vatten utan att behöva elda med kol eller ved. Det ger också fördelar som bättre hälsa, ekonomi, högre social status och bättre livssituation för kvinnor i länder som drabbats särskilt hårt av klimatförändringarna. Den soldrivna vattenreningen gör också att fler träd får stå kvar vilket ger fördelar som skugga, mat, vattenrening och upptag av koldioxid.

Mer information finns på Solvattens webbplats.

Gemensamma krafter mot nedskräpning

Apoteket vill bidra till att minska plastskräpet i havet, ett av dagens största miljöproblem. Därför deltar vi i Håll Sverige Rents företagsnätverk Håll Havet Rent tillsammans med Arla, Orkla Foods, BillerudKorsnäs, Borealis, Coca-Cola, Duni, Lidl och Systembolaget. Tillsammans arbetar vi för att sprida kunskap och motverka nedskräpning.

Läs mer om Håll Havet Rent.

80 procent av plastskräpet i havet kommer från land

De vanligaste källorna till nedskräpningen är förpackningar som slängs på gator och i naturen och sedan förs via regnvatten, vindar och floder till havet. Ofta är skräpet engångsförpackningar av olika slag. Det som händer i havet är att plasten bryts ned till mindre plastbitar som aldrig försvinner. Däremot påverkas levande organismer, till exempel fiskar som får dem i sig. De plastbitar som är mindre än 5 mm i diameter kallas mikroplaster.

Minska, återanvänd och återvinn

På Apoteket har vi många olika förpackningar som vi använder för att bära, packa och förvara. Våra förpackningar fyller en viktig funktion samtidigt som plastskräp i naturen är ett växande problem både i Sverige och i resten av världen. Därför undviker vi så långt som möjligt onödiga förpackningar och därför föredrar vi material som är återvinningsbara, återvunna eller fossilfria. Så bidrar vi till en cirkulär ekonomi och minskad nedskräpning.

Fem tips på smart påsanvändning

  • Minska. Undvik engångspåsar så långt som möjligt.
  • Återanvänd. Använd väska eller flergångskasse när du handlar. Om du verkligen, verkligen behöver en engångspåse - använd den flera gånger innan du återvinner den.
  • Återvinn. När engångspåsen inte kan användas mer - återvinn den genom att sortera i rätt avfallskärl.

Panta Apotekets påsar med mobilapp

Nu kan du panta Apotekets påsar från utvalda apotek med hjälp av mobilappen PantaPå. Syftet är att minska nedskräpningen och förändra synen på plastpåsar. Genom att ge påsen ett värde i kronor - precis som för burkar och PET-flaskor – får du ytterligare en anledning att återvinna istället för att kasta bort. Du kan även välja att skänka panten till välgörande ändamål.

Så här gör du för att panta påsen

  • Handla som vanligt och betala för påsen hos något av de apotek vars påsar är pantbara (har en unik streckkod). Här kan du se vilka apotek det gäller
  • Ladda ned appen PantaPå via App Store eller Google Play
  • Besök närmaste obemannade återvinningsstation och skanna streckkoden på påsen. Lägg sedan påsen i behållaren för plastförpackningar
  • Panten för påsen finns nu i appen. Där väljer du hur panten ska lösas in, pengar eller välgörande ändamål. Klart!