Miljö

Vi minskar vår miljöbelastning

Apotekets verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Vi arbetar för att minska vår miljöbelastning från läkemedel och andra produkter, och vi strävar också efter att minska klimatpåverkan från transporter och energi.

Håll havet rent

Apoteket vill bidra till att minska plastskräpet i havet, ett av dagens största miljöproblem. Därför deltar vi i Håll Sverige Rents företagsnätverk Håll Havet Rent tillsammans med BillerudKorsnäs, Lidl Sverige, Abba, Systembolaget, Konsumentföreningen Stockholm, Coop och Borealis. Tillsammans arbetar vi för att sprida kunskap och motverka nedskräpning av plast i haven.

Läs mer om Håll Havet Rent.

Visste du att 80 procent av plastskräpet i havet kommer från land?

De vanligaste källorna till nedskräpningen är förpackningar som slängs på gator och i naturen och sedan förs via regnvatten, vindar och floder till havet. Ofta är skräpet engångsförpackningar av olika slag. Det som händer i havet är att plasten bryts ned till mindre plastbitar som aldrig försvinner. Däremot påverkas levande organismer, till exempel fiskar som får dem i sig. De plastbitar som är mindre än 5 mm i diameter kallas mikroplaster.

Panta Apotekets påsar med mobilapp

Nu kan du panta Apotekets påsar från utvalda apotek med hjälp av mobilappen PantaPåsen. Syftet är att minska nedskräpningen och förändra synen på plastpåsar. Genom att ge påsen ett värde i kronor - precis som för burkar och PET-flaskor – får du ytterligare en anledning att återvinna istället för att kasta bort. Du kan även välja att skänka panten till välgörande ändamål.

Besök gärna Apoteket Björnen på Folkungagatan, Apoteket Kungsmyntan på Drottningholmsvägen eller Apoteket Mall of Scandinavia i Solna. På dessa utvalda apotek har påsarna försetts med den streckkod som krävs för att kunna panta dem.

PantaPåsens mobilapp känner av när mobiltelefonen befinner sig vid en obemannad återvinningsstation. Där kan du enkelt skanna streckkoden på påsen och erhålla din pant. Skanningen kan göras på samtliga obemannade återvinningsstationer i Sverige.

Så här gör du för att panta påsen:

  • Handla som vanligt och betala för påsen på apoteket
  • Ladda ned appen PantaPåsen
  • Besök närmaste obemannade återvinningsstation och skanna streckkoden på påsen. Lägg sedan påsen i behållaren för plastförpackningar
  • Panten för påsen finns nu i appen. Där väljer du hur panten ska lösas in, pengar eller välgörande ändamål. Klart!

Miljöcertifierat sedan 2007

Apoteket är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2007. Det innebär att vårt miljöarbete med jämna mellanrum granskas av en oberoende part. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att vi har ett genomtänkt och strukturerat arbetssätt som håller måttet.

Miljöcertifikat 2017-2019

När vi använder läkemedel passerar aktiva ämnen oförändrade genom människokroppen och reningsverken. Därför kan de påverka levande organismer när de kommer ut i miljön. Många läkemedel tillverkas i lågkostnadsländer, där höga koncentrationer av ämnen identifierats i avloppsvatten från läkemedelsfabriker. Det kan leda till miljö- och hälsoproblem som exempelvis ökad risk för resistens mot antibiotika. Höga koncentrationer av ämnen i vattenmiljöer kan påverka fortplantningsförmågan hos fiskar och groddjur.

Så minskar vi miljöpåverkan från läkemedel

Apoteket samlar in överblivna läkemedel från allmänheten och skickar dem för destruktion. Vår ambition är att informera våra kunder om vikten av att lämna in läkemedelsavfall på apotek. Kunderna erbjuds ofta påsar för läkemedelsavfall i samband med att receptläkemedel hämtas ut. Klicka här för att läsa mer om hur överblivna läkemedel ska hanteras.

Vår rådgivning hjälper kunderna att använda sina läkemedel på rätt sätt. Rätt läkemedelsanvändning ger bäst effekt ur hälsosynpunkt och förebygger också att läkemedel blir över.

Kunden kan be sin läkare förskriva en startförpackning för att kunna prova läkemedlet så att kassationen minskar om behandlingen måste avbrytas.

Apotekets ambition är att indirekt, genom att göra gemensam sak med andra organisationer, påverka tillverkare och myndigheter både i miljöfrågor och i andra frågor som berör läkemedel och apoteksbranschen.

Klimatpåverkan från transporter och energi

Våra apotek och kunder finns utspridda i hela landet. Varutransporter är nödvändiga för att våra produkter ska nå fram till kunderna men de utgör också en betydande källa till Apotekets utsläpp av växthusgaser. Energianvändning och tjänsteresor är andra väsentliga utsläppskällor.

Så minskar vi vår klimatpåverkan

Vi arbetar hela tiden för att minska utsläppen och samtidigt behålla vår effektivitet och höga servicegrad. Vi ställer krav på och för dialog med de transportörer vi anlitar när det gäller miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet. Det hjälper oss att hitta kvalificerade och säkra transportlösningar som uppfyller Apotekets och även våra kunders krav. 

Apoteket köper bara in energi från förnybara källor där vi har egna elavtal. Vi ställer även krav på våra medarbetares resor i tjänsten. I våra reseriktlinjer förordar vi till exempel tågresor framför flyg och vi ställer även krav på att tjänstebilar ska vara miljöklassade.