Miljö

Vi minskar vår miljöbelastning

Apotekets verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Vi arbetar för att minska vår miljöbelastning från läkemedel och andra produkter, och vi strävar också efter att minska klimatpåverkan från transporter och energi.

Miljöcertifierat sedan 2007

Apoteket är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 sedan 2007. Det innebär att vårt miljöarbete med jämna mellanrum granskas av en oberoende part. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att vi har ett genomtänkt och strukturerat arbetssätt som håller måttet.

Miljöcertifikat 2017-2019

När vi använder läkemedel passerar aktiva ämnen oförändrade genom människokroppen och reningsverken. Därför kan de påverka levande organismer när de kommer ut i miljön. Många läkemedel tillverkas i lågkostnadsländer, där höga koncentrationer av ämnen identifierats i avloppsvatten från läkemedelsfabriker. Det kan leda till miljö- och hälsoproblem som exempelvis ökad risk för resistens mot antibiotika. Höga koncentrationer av ämnen i vattenmiljöer kan påverka fortplantningsförmågan hos fiskar och groddjur.

Så minskar vi miljöpåverkan från läkemedel

Apoteket samlar in överblivna läkemedel från allmänheten och skickar dem för destruktion. Vår ambition är att informera våra kunder om vikten av att lämna in läkemedelsavfall på apotek. Kunderna erbjuds ofta påsar för läkemedelsavfall i samband med att receptläkemedel hämtas ut. Klicka här för att läsa mer om hur överblivna läkemedel ska hanteras.

Vår rådgivning hjälper kunderna att använda sina läkemedel på rätt sätt. Rätt läkemedelsanvändning ger bäst effekt ur hälsosynpunkt och förebygger också att läkemedel blir över.

Kunden kan be sin läkare förskriva en startförpackning för att kunna prova läkemedlet så att kassationen minskar om behandlingen måste avbrytas.

Apotekets ambition är att indirekt, genom att göra gemensam sak med andra organisationer, påverka tillverkare och myndigheter både i miljöfrågor och i andra frågor som berör läkemedel och apoteksbranschen.

Klimatpåverkan från transporter och energi

Våra apotek och kunder finns utspridda i hela landet. Varutransporter är nödvändiga för att våra produkter ska nå fram till kunderna men de utgör också en betydande källa till Apotekets utsläpp av växthusgaser. Energianvändning och tjänsteresor är andra väsentliga utsläppskällor.

Så minskar vi vår klimatpåverkan

Vi arbetar hela tiden för att minska utsläppen och samtidigt behålla vår effektivitet och höga servicegrad. Vi ställer krav på och för dialog med de transportörer vi anlitar när det gäller miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet. Det hjälper oss att hitta kvalificerade och säkra transportlösningar som uppfyller Apotekets och även våra kunders krav. 

Apoteket köper bara in energi från förnybara källor där vi har egna elavtal. Vi ställer även krav på våra medarbetares resor i tjänsten. I våra reseriktlinjer förordar vi till exempel tågresor framför flyg och vi ställer även krav på att tjänstebilar ska vara miljöklassade.

Apoteket sätter P för plastpåsen

Mellan 5 och 13 miljoner ton plast hamnar i våra hav – varje år. Om utvecklingen inte vänds kommer det att finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Nedskräpningen av haven är ett av vår tids största miljöproblem. Tillsammans kan vi göra något åt problemet.

Tack alla kunder som sagt nej till plastpåse. Tack vare er har vår användning minskat med 40% under andra halvåret 2017. Nu vill vi minska den ännu mer. Därför tar vi betalt för våra plastpåsar från och med 2 januari 2018.

Det bästa miljövalet du kan göra som kund är att avstå från påsen och istället lägga produkten i din medhavda väska. Om du trots allt behöver en påse - återanvänd den om möjligt och kasta den slutligen i rätt sopsorteringskärl.

Apoteket samarbetar med Håll Sverige Rent för att med gemensamma krafter minska nedskräpningen.

Visste du att:

  • Det krävs massor av energi för att tillverka, transportera och återvinna plastpåsar
  • Det tar 400 år för naturen att bryta ner en plastpåse, under tiden fördelas den i mindre och mindre plastbitar som kan skada både människor och djur
  • Plastskräp i haven är ett av de största miljöproblemen
  • Varje person använder ca 200 plastpåsar om året och varje påse används bara ca 30 minuter i snitt