Motivation & mångfald för att möta kundernas behov

Medarbetare

Sverige växer och vår vision om Ett liv i hälsa ställer höga krav på att möta kundernas olika behov. Apoteket ska spegla mångfalden i samhället. Det hjälper oss att bättre förstå våra kunders behov och samtidigt skapa en innovativ och motiverande arbetsplats. Vi strävar också efter jämställdhet och goda arbetsvillkor på våra arbetsplatser för att uppnå bra resultat. 

Det är viktigt att våra medarbetare mår bra. Att må bra på sin arbetsplats handlar om att ha en god arbetsmiljö fysiskt, psykiskt och socialt. Apoteket strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats där det är möjligt att behålla och utveckla en god hälsa och att förebygga ohälsa.

Våra medarbetare möter dagligen kunder med varierande förutsättningar och hälsotillstånd. Rätt kompetens hos medarbetarna behövs för att möta kundens behov med rätt råd, produkter och tjänster.

Att attrahera kompetenta medarbetare är avgörande för vår konkurrenskraft och har hög prioritet. Vi uppmuntrar våra medarbetare till rörlighet inom företaget, till exempel att söka kombinerade befattningar som innebär arbete inom olika delar av verksamheten. På så sätt kan kunskap och goda exempel spridas inom organisationen och medarbetarna skapa sig intressanta karriärmöjligheter.

 

Apotekets medarbetare är födda i 87 olika länder och talar tillsammans 55 språk. På apoteken visar medarbetarens namnskylt vilka språk medarbetaren talar. Vi vill ta vara på den etniska mångfalden som vi har inom Apoteket eftersom. Vi har delar ut multireligiösa almanackan till alla arbetsplatser i syfte att öka kunskapen om världsreligionerna i på sätt underlätta ett inkluderande arbete internt och samtidigt större förståelse för våra kunder.

Anpassade helgdagar 

Våra medarbetare har möjlighet att byta traditionellt svenska helgdagar mot helgdagar inom andra kulturer. Detta är mycket uppskattat och underlättar dessutom bemanningen under året. Vi erbjuder även praktikplatser till utländska farmaceuter för att hjälpa dem komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Farmaceuter utan gränser

Apoteket och Farmacevter utan Gränsers samarbetar för satsningen Farmaceutkompis. Syftet med satsningen är att göra det möjligt för nyanlända att enkelt få en personlig kontakt in i det svenska samhället – en kontakt som dessutom är matchad till flyktingens behov och som är etablerad i apoteksbranschen i Sverige.

Diversity Charter Sweden

http://www.diversitycharter.se

Apoteket är medlem i Diversity Charter Sweden, en ideell förening som är en del av det europeiska nätverket Diversity Charter. Nätverket ger oss möjlighet att utbyta kunskap och lärdomar med andra företag och organisationer. Genom att lyfta de goda exempel vi har och påvisa nyttan i att aktivt arbeta med olika människor kan vi inspirera andra. Vårt medlemskap i Diversity Charter innebär ett åtagande att aktivt arbeta med mångfald och inkluderande förhållningssätt i vår egen organisation.

 

 

Majoriteten av Apotekets medarbetare är kvinnor och vår ambition är därför att öka andelen män. Jämställdhet handlar om att arbeta målinriktat för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Det bidrar till en god arbetsmiljö fri från diskriminering och till positiva effekter för hela verksamheten. Dessutom ger det fler perspektiv, mer kreativa lösningar, bättre kundanpassning och ett starkare varumärke.