Hälsa, kompetens och mångfald

För att kunna tillhandahålla bästa möjliga rådgivning är det viktigt att våra medarbetare själva mår bra och är motiverade i sitt uppdrag. Det finns många skäl att arbeta på Apoteket. Utveckling, omtanke, samhörighet, trygghet, kompetens, innovation, engagemang och storlek är några. Vi satsar på en mer hållbar framtid, inte bara för våra kunder utan även för våra medarbetare.

Motiverade och välmående medarbetare

Motiverade, välmående medarbetare är avgörande för att vi ska kunna möta kundernas olika behov. Vi strävar efter arbetsgrupper med olika erfarenhet och kompetens och tillhandahåller lika rättigheter och möjligheter för våra medarbetare.

Vårt mål på lång sikt är att öka motivationen bland våra medarbetare till 80 procent.

Vi har djup kunskap om läkemedel och hälsa

Ett apotek är inte vilken arbetsplats som helst. För att ett apotek över huvud taget ska få hålla öppet krävs att en farmaceut finns på plats. En farmaceut är en antingen en apotekare eller en receptarie med flerårig universitetsutbildning. Deras kunskap om läkemedel är viktig för att vi ska kunna vägleda våra kunder i deras läkemedelsbehandling. Här kan du läsa mer om kompetensutveckling på Apoteket.

Hos Apoteket finns det möjlighet att kombinera olika roller och kompetensområden. Vi som arbetar här är drygt 3 000 medarbetare och vi har många olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Klicka här för att träffa några av oss som arbetar på Apoteket

Det är viktigt att må bra på jobbet

Apoteket vill vara en hälsofrämjande arbetsplats där våra medarbetare får rätt förutsättningar att må bra och att förebygga ohälsa.

Vi har branschens högsta friskvårdsbidrag och uppmuntrar också gemensamma friskvårdsaktiviteter. Företagshälsovård och rehabilitering är en viktig del i våra insatser för arbetsmiljön. För att skapa ytterligare trivsel och vämående ger vi våra medarbetare förmånliga rabatter, möjlighet att söka stipendium. Vi har till och med en egen konstförening där alla medarbetare är välkomna. 

Läs mer om hur vi satsar på våra medarbetare.

Vi välkomnar olikheter

Våra medarbetare representerar 92 olika länder. Det är vi stolta över och vi accepterar inte en arbetsmiljö där någon utsätts för diskriminering. Vi är övertygade om medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet skapar de bästa förutsättningarna för att möt våra kunder. Mångfald när det gäller kompetens, ålder, etnisk bakgrund och kön ser vi som en stor tillgång.

Våra medarbetare har möjlighet att byta traditionellt svenska helgdagar mot helgdagar inom andra kulturer. Detta är mycket uppskattat och underlättar dessutom bemanningen under året. 

Satsningar på utländska farmaceuter

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen för att underlätta för utländska farmaceuter att komma i arbete i Sverige. Det innebär att vi erbjuder praktikplatser och stöttning under utbildningstiden och erbjuder arbete när farmaceuterna har fått sin svenska legitimation. 

Apoteket och Farmacevter utan Gränsers samarbetar för satsningen Farmaceutkompis. Syftet med satsningen är att göra det möjligt för nyanlända att enkelt få en personlig kontakt in i det svenska samhället.

Diversity Charter Sweden

Apoteket är medlem i nätverket Diversity Charter Sweden för att utbyta erfarenheter av mångfald med andra företag och organisationer. Genom att lyfta goda exempel kan vi inspirera andra. Vårt medlemskap i Diversity Charter innebär ett åtagande att aktivt arbeta med mångfald och inkluderande förhållningssätt i vår egen organisation.

Ojämn könsfördelning i apoteksbranschen

På våra apotek är drygt åtta av tio medarbetare kvinnor. Orsaken till den sneda könsfördelningen kan man hitta redan vid farmaceututbildningarna dit fler kvinnor än män söker sig. Det leder till att hela apoteksbranschen är kvinnodominerad.

Apoteket deltar aktivt under arbetsmarknadsdagar vid olika lärosäten. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare både för kvinnor och män och hoppas kunna påverka könsfördelningen i branschen.