Långsiktig lönsamhet till nytta för samhället

Den ekonomiska dimensionen är en viktig del i hållbar utveckling. Vi vill växa med lönsamhet för att ha frihet att utveckla företaget. Vi ställer höga krav på det vi köper in och vi uppmuntrar till hållbar konsumtion genom att ge våra kunder kloka råd om läkemedel och hälsa. 

En långsiktigt sund lönsamhet hjälper oss att växa och hjälpa allt fler kunder med deras hälsa. Läs mer i våra finansiella rapporter

Höga förväntningar från Apotekets ägare

Apoteket är ett statligt ägt bolag. Vår ägare, svenska staten, har höga förväntningar på att vi ska agera föredömligt och bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Ägaren har fastställt tre ekonomiska och långsiktiga mål som rör vår rörelsemarginal, kapitalstruktur och vår utdelning.

  • En långsiktigt god rörelsemarginal. Vårt mål för långsiktig lönsamhet är en rörelsemarginal på tre procent. Syftet med målet är att Apoteket ska vara ett stabilt företag som kan växa, utveckla bättre kunderbjudanden och investera i våra apotek och digitala kanaler. 
  • Kapitalstruktur kan enkelt beskrivas som balansen mellan eget och lånat kapital, det vill säga graden av skuldsättning. Målet för vår kapitalstruktur är en skuldsättningsgrad som uppgår till 40 – 80 procent av pensionsjusterat eget kapital.
  • Utdelning till nytta för samhället. En del av vår vinst återinvesteras i Apotekets verksamhet. Resten återgår till staten i form av utdelning. Målet är en utdelning inom intervallet 40 – 60 procent av pensionsjusterat nettoresultat.