Hälsosamt företagande

Välvald - apotekens krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning

Läkemedel hjälper många människor till ett liv i hälsa. Samtidigt vet vi tack vare forskning och grävande journalistik att läkemedelstillverkning kan bidra till förorenat dricksvatten, antibiotikaresistens och ohälsa för människor framför allt i Asien. 

Idag har läkemedelsindustrin inga krav på sig att redovisa var och hur läkemedel är tillverkade. Tvärt om råder ofta sekretess kring produktionen vilket innebär att varken apoteken eller konsumenterna vet var och hur specifika läkemedel tillverkas.  

Apoteken vill se en mer ansvarsfull läkemedelstillverkning

Apoteket anser att bristen på transparens i läkemedelsbranschen är ett problem. Därför gör vi gemensam sak tillsammans med de andra apoteken i Sverige och ställer krav på ansvarsfull läkemedelstillverkning. Vi kallar apotekens gemensamma krav för Välvald. 

När du väljer ett receptfritt läkemedel med Välvald-symbolen så vet du att produkten uppfyller apotekens krav på ansvarsfull tillverkning. Håll utkik efter symbolen på våra hyllkanter och i anslutning till produkt på apoteket.se.  

Vilka produkter får Välvald-symbolen?

Välvalds symbol visas vid receptfria läkemedel vars leverantör:

  1. har en externt granskad hållbarhetsredovisning.
  2. är medlem i organisationen PSCI som arbetar med ansvarsfulla leveranskedjor inom läkemedelsindustrin.
  3. ställer krav på att tillverkning av receptfria läkemedel sker med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt är fri från korruption.
  4. uppvisar dokumentation som visar att krav om ansvarsfull tillverkning ställts för ett representativt urval av produkter (nytt krav från och med 2023).

Diklofenak kan påverka naturen negativt och bör användas med eftertanke. Därför undantas produkter som innehåller diklofenak från Välvald.

Kraven skärps med jämna mellanrum för att vi ska komma närmare vårt mål - en mer hållbar läkemedelsproduktion. Här kan du läsa mer om Välvald och våra kriterier.

Apotekens vision - en mer hållbar läkemedelstillverkning

För att nå vårt mål – en mer hållbar läkemedelsproduktion – skärper vi kraven för Välvald med jämna mellanrum. Sedan lanseringen 2021 har kriterierna utvecklats två gånger. Från att enbart ha fokuserat på företagens övergripande hållbarhetsarbete ställer vi nu krav på ansvarsfull tillverkning av enskilda produkter. Läkemedelsföretagen måste dessutom svara på frågor om klimatpåverkan och transparens. Det är områden där vi vill att Välvald ska vidareutvecklas med tiden. 

Apoteket belönar dina medvetna val

När du väljer receptfria läkemedel med symbolen Välvald bidrar du till att öka trycket på läkemedelsföretagen, så att deras produkter tillverkas ansvarsfullt och transparent. Därför får du som medlem i Apotekets kundklubb bonus när du väljer en Välvald-produkt. Läs mer om Apotekets medvetna val här.

Berättelsen bakom Välvald

Apoteket tror på ett samhälle som gynnar alla

Därför gör vi inte affärer med leverantörer som inte delar vår syn på rättvisa och jämställdhet och alla våra samarbetsparter måste acceptera vår uppförandekod.

Vi samarbetar med våra transportörer för att öka andelen fossilfria bränslen och vi ställer också krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet.

Hållbarhet på hemmaplan

Apoteket ska vara ledande i arbetet att skapa ett mer rättvist och jämställt samhälle som gynnar alla människor. Vi är en inkluderande, ansvarsfull arbetsgivare och jobbar aktivt och systematiskt med mångfald och en god arbetsmiljö.

Vi har medarbetare från 92 länder, vilket speglar Sverige. Det är viktigt eftersom, vi är övertygade om att det gör det lättare för oss att hjälpa fler människor till ett liv i hälsa. Alla individer har olika villkor och förutsättningar och ju bredare perspektiv vi har, desto bättre blir vår förståelse.

Hållbar drift

2019 lanserade vi Hållbar drift, som är en metod för att leda och utveckla vår verksamhet. Samtliga våra apotek arbetar efter Hållbar drift. Arbetssättet syftar till att förbättra för kund genom att ta bort slöserier och annat som är onödigt eller inte hållbart. Genom att uppmuntra medarbetarnas engagemang, lokal samverkan och medarbetarnas idéer för förbättring skapar vi arbetsplatser som präglas av lärande, delaktighet och meningsfullhet.

Så kan du bidra

- Har du en idé på hur vi kan bli ännu mer hållbara och ansvarstagande? Då vill vi komma i kontakt med dig! Skicka ditt förslag till kundservice@apoteket.se redan idag.

Visste du att…

… vi fick brons vid SM i Employer Branding?

... allt du handlar på Apoteket förutom läkemedel har genomgått vår kvalitetskontroll.


Fördjupa dig

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om bättre hälsa

Läs mer om hållbar planet

Sveriges grönaste varumärke

 
Idag utsågs Apoteket till Sveriges grönaste varumärke i apoteksbranschen. Undersökningen bygger på intervjuer bland svenska folket i kombination med en varumärkesanalys.

Apoteket placerade sig på 7:e plats på totallistan.

Det är varumärkesbyrån Differ som står bakom utmärkelsen. De har analyserat 13 branscher och specifika varumärken utifrån deras nuvarande och framtida klimatpåverkan. Och ett urval av svenska folket har röstat fram vinnare i två kategorier; vinnare av alla varumärken i samtliga branscher samt vinnare när konsumenten fritt får välja.

Totalvinnare av samtliga för intervjupersonerna namngivna varumärken var bilmärket Tesla för första gången. Och när respondenterna fritt fick säga vilket varumärke som de anser är Sveriges grönaste varumärke vann Coops varumärke Änglamark för mer än tionde året i rad.

Rapporten i sin helhet hittar du här.