Hälsosamt företagande

Välvald - apotekens guide för ökad transparens

Välvalds kriterier för 2022

  •  Företaget ska ha en externt granskad hållbarhetsredovisning
  • Företaget ska vara medlem i organisationen PSCI som arbetar med ansvarsfulla leveranskedjor inom läkemedelsindustrin
  • Företaget ska ställa krav på att tillverkning av receptfria läkemedel sker med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt fri från korruption.

Diklofenak kan påverka naturen negativt och bör användas med eftertanke. Därför undantas produkter som innehåller diklofenak från Välvald.

Kraven för Välvald utvecklas årligen mot visionen om en hållbar tillverkning av receptfria läkemedel.

Läs mer om Välvald och kriterierna i sin helhet

Press på läkemedelstillverkarna

Läkemedelstillverkningen kan påverka både människor och miljö negativt. Forskning visar på att stora mängder läkemedelsrester släpps ut vid tillverkning, framför allt i Kina och Indien.

Idag finns inga krav på att läkemedelsföretagen öppet ska redovisa var och hur läkemedlen tillverkas. Därför saknar vi tillräcklig kunskap om påverkan från tillverkning av läkemedel som säljs på apotek i Sverige. Det vill vi apotek ändra på. 

Vi har tagit fram en guide för receptfria läkemedel från företag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och ställer krav på ansvarsfull tillverkning.  

Apoteket tror på ett samhälle som gynnar alla

Därför gör vi inte affärer med leverantörer som inte delar vår syn på rättvisa och jämställdhet och alla våra samarbetsparter måste acceptera vår uppförandekod.

Vi samarbetar med våra transportörer för att öka andelen fossilfria bränslen och vi ställer också krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet.

Hållbarhet på hemmaplan

Apoteket ska vara ledande i arbetet att skapa ett mer rättvist och jämställt samhälle som gynnar alla människor. Vi är en inkluderande, ansvarsfull arbetsgivare och jobbar aktivt och systematiskt med mångfald och en god arbetsmiljö.

Vi har medarbetare från 92 länder, vilket speglar Sverige. Det är viktigt eftersom, vi är övertygade om att det gör det lättare för oss att hjälpa fler människor till ett liv i hälsa. Alla individer har olika villkor och förutsättningar och ju bredare perspektiv vi har, desto bättre blir vår förståelse.

Hållbar drift

2019 lanserade vi Hållbar drift, som är en metod för att leda och utveckla vår verksamhet. Samtliga våra apotek arbetar efter Hållbar drift. Arbetssättet syftar till att förbättra för kund genom att ta bort slöserier och annat som är onödigt eller inte hållbart. Genom att uppmuntra medarbetarnas engagemang, lokal samverkan och medarbetarnas idéer för förbättring skapar vi arbetsplatser som präglas av lärande, delaktighet och meningsfullhet.

Så kan du bidra

- Har du en idé på hur vi kan bli ännu mer hållbara och ansvarstagande? Då vill vi komma i kontakt med dig! Skicka ditt förslag till kundservice@apoteket.se redan idag.

Visste du att…

… vi fick brons vid SM i Employer Branding?

... allt du handlar på Apoteket förutom läkemedel har genomgått vår kvalitetskontroll.


Fördjupa dig

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om bättre hälsa

Läs mer om hållbar planet

Sveriges grönaste varumärke

 
Idag utsågs Apoteket till Sveriges grönaste varumärke i apoteksbranschen. Undersökningen bygger på intervjuer bland svenska folket i kombination med en varumärkesanalys.

Apoteket placerade sig på 7:e plats på totallistan.

Det är varumärkesbyrån Differ som står bakom utmärkelsen. De har analyserat 13 branscher och specifika varumärken utifrån deras nuvarande och framtida klimatpåverkan. Och ett urval av svenska folket har röstat fram vinnare i två kategorier; vinnare av alla varumärken i samtliga branscher samt vinnare när konsumenten fritt får välja.

Totalvinnare av samtliga för intervjupersonerna namngivna varumärken var bilmärket Tesla för första gången. Och när respondenterna fritt fick säga vilket varumärke som de anser är Sveriges grönaste varumärke vann Coops varumärke Änglamark för mer än tionde året i rad.

Rapporten i sin helhet hittar du här.