Hälsosamt företagande

För ett hållbart samhälle

Vi tror på ett samhälle som gynnar alla människor. Därför gör vi inte affärer med leverantörer som inte delar vår syn på rättvisa och jämställdhet och alla våra samarbetsparter måste acceptera vår uppförandekod.

Vi samarbetar med våra transportörer för att öka andelen fossilfria bränslen och vi ställer också krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och kvalitet.

Välvald – guide för ökad transparens

Press på läkemedelstillverkarna

Läkemedelsindustrin har inga krav på sig att berätta hur deras läkemedel är tillverkade. Det är oftast hemligt. Men vi vet att läkemedelstillverkning kan påverka människor, djur och natur negativt. Det vill vi ändra på.

Vi och de andra apoteken i Sverige vill sätta press på läkemedelsföretagen att öka transparensen i sitt hållbarhetsarbete. Du kan stödja oss i detta viktiga arbete genom att välja receptfria läkemedel med Välvald-symbolen.

Kraven för Välvald år 2021 är:

Följande företag uppfyller kraven 2021

AstraZeneca, Bayer, Evolan, GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Teva och Takeda.

Valvald_puff_A_1184x250.jpg

Fler satsningar för ett hållbart och rättvist samhälle

Hållbarhet på hemmaplan

Apoteket ska vara ledande i arbetet att skapa ett mer rättvist och jämställt samhälle som gynnar alla människor. Vi är en inkluderande, ansvarsfull arbetsgivare och jobbar aktivt och systematiskt med mångfald och en god arbetsmiljö.

Vi har medarbetare från 92 länder, vilket speglar Sverige. Det är viktigt eftersom, vi är övertygade om att det gör det lättare för oss att hjälpa fler människor till ett liv i hälsa. Alla individer har olika villkor och förutsättningar och ju bredare perspektiv vi har, desto bättre blir vår förståelse.

 

Hållbar drift

2019 lanserade vi Hållbar drift, som är en metod för att leda och utveckla vår verksamhet. Samtliga våra apotek arbetar efter Hållbar drift. Arbetssättet syftar till att förbättra för kund genom att ta bort slöserier och annat som är onödigt eller inte hållbart. Genom att uppmuntra medarbetarnas engagemang, lokal samverkan och medarbetarnas idéer för förbättring skapar vi arbetsplatser som präglas av lärande, delaktighet och meningsfullhet.

Så kan du bidra

- Har du en idé på hur vi kan bli ännu mer hållbara och ansvarstagande? Då vill vi komma i kontakt med dig! Skicka ditt förslag till kundservice@apoteket.se redan idag.

Visste du att…

… vi fick brons vid SM i Employer Branding?

... allt du handlar på Apoteket förutom läkemedel har genomgått vår kvalitetskontroll.


Fördjupa dig

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om bättre hälsa

Läs mer om hållbar planet