Hälsosamma människor

Vi tror på att göra hälsan tillgänglig för fler

Folkhälsan i Sverige är god och utvecklas positivt. Samtidigt växer hälsoklyftorna i vårt samhälle. Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar snabbt. Mental ohälsa drabbar många och går ner i åldrarna i en oroväckande takt. Även övervikt och fetma ökar. Enligt Folkhälsomyndigheten är drygt 50% av befolkningen antingen överviktiga eller lever med svårt fetma. Denna utveckling vill vi vara med och vända på. Allt annat är ohållbart.

Just nu jobbar vi bland annat med

- Bredda vårt hälsokoncept så att du enkelt kan göra hälsokontroller, självtester eller screening mot specifika sjukdomar.

- Etablera samarbeten för att kunna utveckla fler behovsanpassade lösningar och stöd som kan bidra till att undvika ohälsa.

Alla på Apoteket arbetar för ett liv i hälsa. Vi vill få fler människor att må bra över lång tid. Därför jobbar vi med att förebygga ohälsa och följdsjukdomar samt att hjälpa dem med medicinsk sjukdom att må bra genom hela livet.

Enklare att göra hållbara och hälsosamma val

Apoteket finns på över 400 platser i Sverige, i appen och på webben. Vi får inte hjälpa dig med alla dina hälsobehov, men genom samarbeten kan vi göra vården mer tillgänglig.

Just nu jobbar vi bland att med

- Fortsatt expandering av vårt hälsokoncept. Nu finns vi på 60 apotek över hela Sverige och tillsammans med vår partner Doktor24, kan vi snabbt hjälpa dig, oavsett om det rör sig om vård, läkemedel eller andra frågor som rör din hälsa.

- Vi gör enklare för dig att komma i kontakt med läkare, sjukskötare, psykolog och farmaceut genom nya digitala tjänster. Ett exempel är att du nu kan förnya ditt recept på bara 5 minuter på alla våra 400 apotek samt via vår app, dygnet runt.

Rätt läkemedel i rätt mängd

Nästan sju miljoner svenskar hämtar ut minst ett läkemedel varje år. Många människor, framför allt äldre, kan ta över fem läkemedel varje dag.

Att du får rätt läkemedel, rätt mängd och rätt kombinationer av läkemedel är högsta prioritet för oss. Vi vet vilken skillnad det gör i din vardag. Samtidigt visar statistik att tusentals människor insjuknar pga felaktig behandling, ibland så kraftigt att det krävs sjukhusvård. Många felmedicineras, vilket kostar mer än 10 miljarder kronor varje år. Vi jobbar därför aktivt med att säkerställa att fler får rätt läkemedel och följer sin behandling.

Just nu jobbar vi med bland annat

- Stärka samarbetet med vården kring din läkemedelsbehandling

- Utöka kännedomen om vår tjänst DosPac, som är utvecklad för dig eller en anhörig med fler läkemedel. Du får alla läkemedel färdigsorterade, doserade och förpackade i dagliga dospåsar. Det ger kontroll på att du doserar rätt, vid rätt tidpunkt.

- Göra det ännu enklare att komma ihåg att ta dina läkemedel, hämta ut läkemedel, förnya recept eller veta om dina anhöriga har tagit sin medicin.

- Göra det ännu enklare för dig att känna dig trygg med att just dina kombinationer av läkemedel inte är ohälsosamma för dig eller någon anhörig. Du ska känna dig trygg

Tips! Nästa gång du besöker oss, be att få ditt/dina recept analyserade enskilt och tillsammans. Fråga efter ”EES”. Då kan du vara trygg i att dina kombinationer av läkemedel bra för dig. För att vi ska kunna hjälpa dig krävs ditt samtycke och du behöver inte betala för analysen.

Apo_Hemsidan_Doktor24_1184x250_FornyaRecept-2.jpg

Visste du att…
… vi är Sveriges största vaccinatör?

...vi samarbetar med Rädda Barnen för att uppnå ”hälsa på lika villkor”?

...vi redan 1972 öppnade upp vårt första vård och hälsoapotek på en vårdcentral i Töreboda. Här kunde du hitta ditt ”vanliga” apotek men även läkare, tandläkare, socialbyrå och försäkringskassa.. ?

… vi redan i början av 1990-talet arbetade för att samverka med t.ex. vården för att bättre kunna hjälpa dig till ett liv i hälsa. Olika samarbeten testades, som Hälsans hus, Hälsocirkeln, Hälsohörnan, Hälsotorg, Hälsodialogen och Vårdotek. Många av dessa initiativ innebar att en sjuksköterska fanns tillgänglig på något av våra apotek.

 

Fördjupa dig

Våra hälsotjänster

Apoteket DosPac

Läs mer om våra mottagningar här