Vi erbjuder flera av våra utbildningar digitalt live via länk på Zoom. För information om innehåll i respektive utbildning, följ länkarna nedan.

 

För sjuksköterskor

Läkemedelshantering

Diabetes typ 2 

Astma KOL

Hjärtsvikt

Äldre och läkemedel 

Läkemedel palliativ vård

 

För sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Läkemedel inom förskrivningsrätten

 

För information om våra inspelade utbildningar på webben, klicka här

Välkommen att kontakta oss på utbildningar@apoteket.se