Läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2

Apoteket - Pillerburk

Det har hänt mycket inom diabetesområdet den senaste tiden. Både vad gäller introduktionen av nya läkemedel samt nya nationella och europeiska riktlinjer. Därför erbjuder Apoteket nu en utbildning inom typ 2-diabetesområdet för sjuksköterskor.

Syfte

Att få ökade kunskaper och ökad förståelse för läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes. Utbildningen ger ett gediget kunskapslyft som du som sjuksköterska har stor nytta av i ditt arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som är sjuksköterska och arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom senaste terapirekommendationer inom området typ 2-diabetes.

Du får en översikt över läkemedel som används vid typ 2-diabetes samt aktuella indikationer, behandlingsstrategier och biverkningar.

Under utbildningen diskuteras med hjälp av patientfall konkreta situationer och frågeställningar som kan uppstå.

Utbildningen tar upp

  • Läkemedelsgrupper – orala och för injektion – hur de fungerar och ska användas
  • Läkemedlens plats i terapin
  • Effekter och biverkningar av läkemedlen
  • Senaste kunskapsläget om inkretinsystemet och nya läkemedel som påverkar detta

Genomförande

Utbildningen omfattar 3 timmar och genomförs i mindre grupper. Under utbildningen varieras föreläsning med övningar och diskussioner kring patientfall. 

Vi kan genomföra utbildningen på plats eller digitalt via länk.

Mer information 

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se