Läkemedelsbehandling vid diabetes typ2

Apoteket - Pillerburk

Öka din kunskap om läkemedel vid diabetes, hur de används och fungerar.

Syfte 

Utbildningen syftar till att öka förståelsen för de läkemedel som används vid diabetes och vilka viktiga hänsyn som måste tas vid behandlingen.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor som arbetar inom primärvård och privat eller kommunal vård och omsorg.  

Innehåll

Under de senaste åren har det hänt en hel del på diabetesområdet – flera nya läkemedel har godkänts och myndigheterna har publicerat rapporter och rekommendationer. Vår utbildning ger dig en uppdatering kring läkemedelsbehandling vid typ-2-diabetes.  

Under utbildningen diskuterar vi mål med läkemedelsbehandlingen och behandlingsrekommendationer. 

Utbildningen tar upp

  • Läkemedelsgrupper – orala och för injektion – hur de fungerar och ska användas
  • Läkemedlens plats i terapin
  • Effekter och biverkningar av läkemedlen
  • Senaste kunskapsläget om inkretinsystemet och nya läkemedel som påverkar detta
  • Vilka som behöver insulin, skillnader mellan insulinregimer samt tips kring hantering av insuliner.

Genomförande

Utbildningen omfattar 2-3 timmar och genomförs i mindre grupper. Under utbildningen varieras föreläsning med övningar och diskussioner kring patientfall. 

Mer information 

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se