Apoteket - Läkemedelsgenomgång

Den senaste tidens forskningsframsteg har bidragit till att det har publicerats nya europeiska och svenska riktlinjer när det gäller behandling av hjärtsvikt. Därför erbjuder Apoteket nu en utbildning om läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt för sjuksköterskor.

Syfte

Att få ökade kunskaper och ökad förståelse för läkemedelsbehandling vid olika typer av hjärtsvikt. Utbildningen ger ett kunskapslyft som du som sjuksköterska har stor nytta av i ditt arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som är sjuksköterska och arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom de senaste terapirekommendationerna för behandling av hjärtsvikt. Du får en översikt över läkemedel som används vid olika typer av hjärtsvikt, behandlingsstrategier och biverkningar. Under utbildningen diskuteras med hjälp av patientfall konkreta situationer och frågeställningar som kan uppstå.

Genomförande

Utbildningen ges i mindre grupper (upp till 25 personer) vilket uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och diskussioner. Utbildningen omfattar 2 timmar.

Vill du veta mer?

För mer information och beställning av våra utbildningar, välkommen att kontakta utbildningar@apoteket.se