Läkemedel vid vård i livets slut

Apoteket - Händer

Att ge en god symptomlindring är en av de absolut viktigaste uppgifterna för personalen vid vård av svårt sjuka och döende människor.

Smärta, andnöd, illamående och ångest är exempel på vanliga symtom i livets slutskede. Vår utbildning utgår från de läkemedel som används i palliativ vård och ger dig ökad kunskap om de här läkemedlen. 

Syfte

Utbildningen ger ökad förståelse för hur läkemedel används i livets slutskede och bidrar till en säkrare läkemedelshantering och läkemedelsanvändning.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska eller läkare.

Innehåll

Utbildningen utgår från de läkemedel som används i palliativ vård. Vi lägger stort fokus på läkemedelsbehandling av smärta.  

1. Introduktion och begrepp inom palliativ vård 

2. Utsättning av läkemedel som inte är symtomlindrande

Vi diskuterar vikten av att sätta ut läkemedel som inte är symtomlindrande i livet slutskede. Särskilt viktigt är det att dosminska/sätta ut läkemedel som kan ge utsättningsbesvär när patienten inte längre kan ta läkemedlet. Detta belyses med hjälp av patientfall. 

3. Smärtbehandling

Vi går igenom läkemedelsbehandling som är aktuell mot smärta och mål med smärtbehandlingen. Vi belyser effekter och bieffekter av opioidbehandling. Vi går även igenom några andra läkemedel – till exempel cox-hämmare och steroider. 

3. Orsaker till vanliga symtom och aktuell läkemedelsbehandling 

  • Illamående/kräkning 
  • Ångest 
  • Andnöd
  • Rosslig andning 

4. Vid behovs-ordinationer i livets slutskede 

Utbildningen baseras på aktuella riktlinjer kring palliativ vård och behandling i livets slutskede.  

Genomförande

Utbildningen ges i mindre grupper om max 20 personer vilket uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och diskussioner utifrån vardagsnära situationer. Utbildningen omfattar 3 timmar.

Vi kan genomföra utbildningen på plats eller digitalt via länk.

Mer information 

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se