Förbättring av läkemedelsbehandling till äldre

Apoteket - Läkemedelsgenomgång

Kvaliteten i läkemedelsbehandlingen av äldre diskuteras ständigt och nya kunskaper tillkommer. Med vår utbildning får du en kunskapsuppdatering kring äldres läkemedelsbehandling och ökad kunskap som kan användas i det dagliga arbetet.

Syfte

Att få ökade kunskaper och ökad förståelse för läkemedelsbehandling till äldre och vad man som sjuksköterska bör vara observant på för att den äldre patienten ska må så bra som möjligt av sina läkemedel.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård.

Innehåll

Under utbildningen diskuterar vi olika aspekter på läkemedelsbehandling av äldre och vad som är viktigt för dig som sjuksköterska att tänka på.

  • Olämpliga läkemedel till äldre: Vilka läkemedel bör vi undvika och varför?  
  • Njurfunktionens betydelse
  • Läkemedel och ökad fallrisk
  • Läkemedel som kan ge konfusion
  • Specifika läkemedelsgrupper såsom läkemedel vid hjärt-kärlsjukdom, smärta, diabetes, psykofarmaka

Vi diskuterar konkreta situationer och frågeställningar som kan uppstå i arbetet med äldre, med hjälp av diskussionsfrågor och patientfall. 

Om du har speciella önskemål om utbildningsinnehåll kan vi skapa skräddarsydda utbildningar, kontakta oss gärna.

Genomförande

Utbildningen ges i mindre grupper vilket uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och diskussioner. Det i sin tur ger en vardagsnära och praktiskt inriktad utbildning anpassad till deltagarnas arbetsplatser. Utbildningen omfattar 3 timmar.

Vi kan genomföra utbildningen på plats eller digitalt via länk.

Mer information 

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se