Förbättring av läkemedelsbehandling till äldre

Apoteket - Läkemedelsgenomgång

Med vår utbildning får du en kunskapsuppdatering kring äldres läkemedelsbehandling och ökade kunskaper som kan användas i det dagliga arbetet.

Att andelen äldre ökar och att äldres läkemedelsanvändning har ökat kontinuerligt de senaste 20 åren är ingen nyhet. Kvaliteten i läkemedelsbehandlingen diskuteras ständigt och nya kunskaper tillkommer. Utbildningen har fokus på de mätområden som ingår i de prestationsbaserade stimulansmedel som kommuner och landsting kan få del av. Utbildningen har även en koppling till Senior Alert.

Syfte

Att få ökade kunskaper och ökad förståelse för olämplig läkemedelsbehandling till äldre – vilka läkemedel som är olämpliga, olämpliga läkemedelskombinationer och vad en adekvat användning av antipsykotika till äldre innebär.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjuksköterska och arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård.

Innehåll

Under utbildningen diskuterar vi olämplig läkemedelsbehandling till äldre och vad som är viktigt för dig som sjuksköterska att tänka på.

Vi tar upp

  • Olämpliga läkemedel till äldre: Vilka läkemedel bör vi undvika och varför?  
  • Varför bör antiinflammatoriska läkemedel undvikas till äldre? Effekter och bieffekter.
  • Olämpliga läkemedelskombinationer: Vad är en D-interaktion och vilka kombinationer bör vi se upp med till våra äldre.
  • Adekvat användning av antipsykotika till äldre: Vad innebär det? Vilka är läkemedlen och hur bör de användas? Vad finns det för risker med antipsykotika till äldre?

Vi diskuterar konkreta situationer och frågeställningar som kan uppstå i arbetet med äldre, med hjälp av diskussionsfrågor, övningar och patientfall. Om du har speciella önskemål om utbildningsinnehåll kan vi skapa skräddarsydda utbildningar, kontakta oss gärna.

Genomförande

Utbildningen ges i mindre grupper vilket uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte. Under utbildningen varieras föreläsning med patientfall och diskussioner. Det i sin tur ger en vardagsnära och praktiskt inriktad utbildning anpassad till deltagarnas arbetsplatser. Utbildningen omfattar 3 timmar.

Mer information 

För mer information och beställning av våra utbildningar, kontakta utbildningar@apoteket.se