Det har hänt en hel del vad gäller behandlingsrekommendationer inom området astma/KOL den sista tiden. Både vad gäller introduktionen av nya läkemedel samt nya behandlingsriktlinjer. Därför erbjuder Apoteket nu en utbildning inom astma/KOL för sjuksköterskor.

Syfte

Att få ökade kunskaper och ökad förståelse för läkemedelsbehandling vid astma och KOL. Utbildningen ger ett gediget kunskapslyft som du som sjuksköterska har stor nytta av i ditt arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som är sjuksköterska och arbetar inom primärvård, kommunal eller privat hälso- och sjukvård eller slutenvård.

Innehåll

  • Behandlingsrekommendationer vid astma
  • Behandlingsrekommendationer vid KOL
  • Olika inhalatorer- praktiska aspekter

Genomförande

Utbildningen ges i mindre grupper (upp till 25 personer) vilket uppmuntrar till dialog och erfarenhetsutbyte. Utbildningen omfattar 3 timmar.

Vi kan genomföra utbildningen på plats eller digitalt via länk.

Vill du veta mer?

För mer information och beställning av våra utbildningar, välkommen att kontakta utbildningar@apoteket.se