Vanliga ögonsjukdomar

Cirka en halv miljon svenskar lider utav någon av våra vanligaste ögonsjukdomar. Sjukdomar som kan ge betydande synnedsättning om du går länge utan diagnos och behandling. Upptäcks de däremot i tid går de att bromsa eller i bästa fall förebygga. Nedan kan du läsa mer ingående om vilka dessa sjukdomar är, symtom de ger och hur de kan behandlas.

Grön starr, Glaukom

Grå starr, Katarakt

Ögonbottenförändringar

För att upptäcka andra sjukdomar som drabbar ögonen används en metod som kallas ögonbottenfotografering.

Med denna metod får man en bild av ögats näthinna och kan på så sätt hitta förändringar som är ett tecken på sjukdom.

Sjukdomar som kan hittas med denna metod är:

  •       Diabetes,
  •       Åldersförändringar i gula fläcken,
  •       Näthinneavlossning  
  •       Högt blodtryck.

Dessa sjukdomar ger ofta tydliga förändringar i ögonen som om de upptäcks i tid går att förebygga och behandla.

Morfar som läser för sitt barnbarn