Grön starr, även kallad glaukom, är en sjukdom som gör att synnerven gradvis förtvinar. Detta i sin tur orsakar skador på näthinnan. Oftast drabbas båda ögonen.

Skadorna på näthinnan leder till synfältsbortfall och att synfältet långsamt blir mindre och mindre. Obehandlat kan grön starr på sikt göra så att du blir blind.

Symtom vid grön starr

Symtom kan visa sig som

  • Krympande synfält.
  • Små "blinda fläckar" i synfältet där du inte kan se något.
  • Försämrad syn

Ibland tar det flera år innan skadorna på synnerven och näthinnan ger symptom. Detta gör det svårt att upptäcka sjukdomen i tid. När du väl uppmärksammar att din syn blivit sämre kan du ha haft grön starr en lång tid utan att ha märkt det.

ViktigtSjukdomen kan vara ärftlig. Om någon i din familj eller en nära släkting har grön starr bör du därför gå på kontroller vart femte år från det att du fyllt fyrtio. Detta för att hinna upptäcka eventuell sjukdom i tid.

Det finns även en ovanlig variant av sjukdomen som kan komma akut med snabb synnedsättning. Du får i samband med detta ont i ögat som också rinner och blir rött. Oftast drabbas bara ett öga i taget.

Vilka drabbas?

Det beräknas att cirka 120 000 personer i Sverige har grön starr, och att det finns lika många som går oupptäckta. Sjukdomen uppstår sällan innan du fyllt femtio år och främst drabbas äldre personer.

Varför får du grön starr?

Vid grön starr är att trycket i ögat högre än vad synnerven klarar av, och synnerven tar därför skada. Orsaken till att detta tillstånd uppstår är inte helt känd.

Diagnos och behandling

För att fastställa sjukdomen behöver du oftast genomgå följande undersökningar:

  • Tryckmätning av ögat
  • Undersökning av ögonbotten och ögonbottenfotografering
  • Synfältsundersökning.

Undersökningarna är smärtfria och orsakar väldigt sällan något obehag.

Behandlingen av grön starr är vanligtvis livslång. Dessvärre kan behandling inte reparera en redan skadad syn, men kan i de flesta fall förhindra att synen blir sämre.

Då sjukdomen orsakas av ett för högt tryck i ögat går behandlingen ut på att sänka trycknivån. Detta kan göras med hjälp av ögondroppar, laserbehandling eller operation. Din ögonläkare avgör vilken behandling som är mest lämplig för dig.