Vid grå starr, eller katarakt som sjukdomen även kallas, grumlas ögats lins. Detta ger olika sorters besvär med synen. Grå starr uppstår oftast i båda ögonen.

Symtom

De vanligaste symtomen vid grå starr är

 • Försvagad synskärpa
 • Bländningsbesvär
 • Försämrat färgseende
 • Ökad ljuskänslighet
 • Försämrat mörkerseende
 • Dubbelseende

Vilka drabbas?

Sjukdomen kan drabba alla åldrar men är vanligare efter att du passerat sextio. Vid sextio års ålder har cirka femtio procent linsgrumlingar. Andelen stiger sedan med åldern.

Sök vård om dina symtom börjat ge dig problem i vardagen. Man kan då behandla grå starr med en snabb operation.

Varför får du grå starr?

Det finns olika orsaker till att grå starr uppkommer. Att ha diabetes innebär bland annat en ökad risk. Andra riskfaktorer är:

 • Att utsättas för ultraviolett ljus
 • Långvarig behandling med kortison
 • Rökning
 • Troligtvis närsynthet.
 • Det finns dessutom en viss ärftlighet.

Diagnos och Behandling

Grå starr kan fastställas genom synundersökning samt undersökning av ögats lins och näthinna. 

Sjukdomen behandlas med en snabb operation som vanligen tar runt 15 minuter. Operationen är en av världens mest beprövade. I Sverige utförs cirka 120 000 operationer per år. De flesta upplever en tydlig förbättring av synen efter operationen.