Systemiska sjukdomar - när flera organ drabbas

Om flera organ i kroppen blir inflammerade samtidigt kallas sjukdomen systemisk. Det finns flera systemiska sjukdomar - här tar vi upp Systemisk Lupus Erythematosus, eller SLE, Sjögrens syndrom och sklerodermi.

De här tre sjukdomarna är ovanliga, men kan vara allvarliga och kräva omfattande behandling. Kvinnor drabbas oftare än män, och sjukdomarna kan bryta ut i alla åldrar.

Orsaken är okänd

Som vid alla reumatiska sjukdomar är orsaken okänd. Troligen finns en viss ärftlighet, men det krävs till exempel hormonella faktorer eller miljöfaktorer för att någon av sjukdomarna ska bryta ut.

Så känner du igen SLE

Typiskt för Systemisk Lupus Erythematosus, SLE, är att inflammationen kan drabba flera organ - ofta leder, hjärta, lungor, hud, njurar och slemhinnor. Ledvärk och ledinflammation drabbar mer än 90 % av dem som har SLE. Det är även vanligt med en onormal trötthet, feber, minskad aptit och att man går ned i vikt. Symtomen varierar efter var i kroppen inflammationen finns. Sjukdomen gör också att man blir extra känslig för sol, och att man lättare drabbas av olika infektioner. Förändringar i nervsystemet kan göra att man blir nedstämd.

Oftast kommer sjukdomen i skov och man kan vara symtomfri mellan skoven. Med dagens behandling är SLE inte en lika allvarlig sjukdom som tidigare. De flesta kan leva ett normalt liv under sjukdomens lugnare perioder.

SLE går att lindra men inte bota

Det går fortfarande inte att bota SLE, men besvären kan lindras. Behandlingen varierar beroende på var i kroppen sjukdomen är aktiv. Vid SLE används läkemedel för att lindra smärtan, bromsa sjukdomens förlopp och behandla de besvär den kan föra med sig, till exempel förhöjt blodtryck och olika infektioner.

Cox-hämmare och kortison

Mot värk och stelhet i leder, muskler och senor kan så kallade Cox-hämmare (NSAID) som har smärtstillande och antiinflammatorisk effekt användas. Dessa har även effekt mot smärta i kroppens inre organ. Cox-hämmare sänker också feber. En vanlig läkemedelsbehandling vid SLE är kortison som har en kraftig antiinflammatorisk effekt och även en dämpande effekt på immunförsvaret.

Effekt vid flera reumatiska sjukdomar

Det är även vanligt att man behandlar med läkemedel inom gruppen DMARD (Disease Modifying AntiRheumatic Drugs) Dessa kan även kallas för LARM (Långsamverkande AntiReumatiska medel). Detta är en grupp av olika typer av läkemedel som alla visat effekt vid en eller flera reumatiska sjukdomar. De har en bromsande effekt på aktiviteten av den reumatiska sjukdomen och kan därför påverka sjukdomsförloppet. Vid svårare reumatiska besvär kan man behandla med så kallade biologiska läkemedel som påverkar immunsystemet.

Det är även vanligt med olika behandlingar mot t ex högt blodtryck, höga blodfetter, benskörhet och blodpropp.

Tänk på
Att vara försiktig med sol och solarium som ofta förvärrar symtomen. Det är också viktigt att du rör på dig och äter bra om du har SLE.

Så känner du igen Sjögrens syndrom

Vid Sjögrens syndrom blir körtlarna som tillverkar sekret inflammerade, främst tår-, spott- och svettkörtlar.

Huvudsymtomen vid Sjögrens syndrom är torra ögon och mun samt en stor trötthet. Andra symtom kan vara torrhet i hud, näsa, slida och penis och det är även vanligt att man får värk i muskler och leder. Man kan även få besvär i inre organ som till exempel lungor, njurar, bukspottkörtel och magsäcken.

De flesta med Sjögrens syndrom kan också leva som vanligt, förutom under trötthetsperioderna då man kanske inte orkar arbeta.

Behandling där besvären finns

Det går fortfarande inte att bota Sjögrens syndrom, men besvären kan lindras. Behandlingen varierar beroende på var i kroppen sjukdomen är aktiv.

Vid Sjögrens syndrom gäller det att på olika sätt lindra besvären och förebygga skador. Det finns ögondroppar mot torra ögon och tuggummi, sugtabletter, spray och flera olika medel som kan lindra muntorrheten.

Bra att veta

  • Var noga med tänderna och munhygienen för att undvika karies.
  • En luftfuktare hemma och på jobbet kan underlätta.
  • Fysisk träning kan hjälpa mot tröttheten.

Läkemedel om lokalbehandling inte räcker

Om man inte får tillräcklig effekt av lokalbehandling mot torra ögon och mun finns det andra läkemedel som kan prövas för att förbättra tår- och salivsekretionen.

Vid problem med ledbesvär används ofta läkemedel ur en grupp som kallas cox-hämmare eller NSAID (Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) Dessa verkar mot smärta och inflammation.

Ett alternativ vid lindrigare ledbesvär är smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol.

Vid svårare besvär och när flera organ i kroppen är drabbade används olika typer av läkemedel som har visat effekt vid reumatiska sjukdomar.

Så känner du igen sklerodermi

Vid sklerodermi ökar bildandet av bindväv vilket leder till att huden blir hård och stel. Det första symtomet kan vara att fingrarna vitnar när det är kallt. Hudförändringarna börjar oftast på händerna eller fötterna som förtjockas och stelnar till och kan sedan spridas till armar, ben, bål och ansikte. Många får ont i sina leder. Om inre organ drabbas kan man få allvarliga symtom som sväljnings- och andningssvårigheter och rubbningar i hjärtats rytm. Sklerodermi är fortfarande en allvarlig sjukdom, men en tidig behandling kan ofta bromsa sjukdomen och motverka komplikationer.

Behandling inriktas på symtomen

Det går fortfarande inte att bota sklerodermi, men besvären kan lindras.

Eftersom det är olika från person till person hur man drabbas inriktas behandlingen på de olika symtomen.

Vid sklerodermi används några av de läkemedel som ges vid de andra reumatiska sjukdomarna. Det är också viktigt att behandla de symtom som kan uppstå i inre organ.