Reumatism är ett samlingsnamn för närmare 100 olika sjukdomar. Det de har gemensamt är att du får ont och svårt att röra dig av dem. Ibland handlar det om rätt lindriga besvär, ibland om svåra handikapp.

Samma symtom – olika sjukdomar

De reumatiska sjukdomarna kan grovt delas in i två grupper: de som beror på en inflammation och de som inte gör det. Det kan vara svårt att ställa en säker diagnos eftersom de olika sjukdomarna ger ungefär samma symtom.

Alla kan drabbas

Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning har någon typ av reumatisk sjukdom. Alla kan drabbas - barn och gamla, män och kvinnor. De reumatiska sjukdomarna är sällan dödliga, men de kan påverka livet i högsta grad - livet ut.

Trots att de sjukdomarna funnits i alla tider är orsaken okänd, och det finns ännu inget botemedel. Men forskarna gör snabba framsteg och det finns flera läkemedel som lindrar.