Barn med reumatism

När någon under 16 år får reumatism kallas det på medicinskt språk för juvenil idiopatisk artrit eller JIA. En äldre benämning är juvenil kronisk artrit (JCA). JIA är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar.

I dag har ca 1500 barn i Sverige JIA. Flickor drabbas oftare än pojkar. Lyckligtvis brukar barns reumatiska sjukdomar vara lindrigare än vuxnas, och läker ofta ut med tiden.

Den vanligaste formen av JIA kallas fåledssjukdom eller oligoartikulär JIA där 4 leder eller färre brukar drabbas - ofta knäleder, fotleder, handleder, nacke och/eller käkleder.

Den näst vanligaste formen kallas polyartikulär JIA (mångledssjukdom). Då blir fem eller flera leder drabbade och inflammationen börjar oftast i större leder som fot, knä- och handleder men efter en tid drabbas även små leder som fingrar och tår.

Så känner du igen juvenil idiopatisk artrit

Lederna blir svullna och ömma, och det kan göra ont när barnet rör sig. Svullnaden är ibland svår att upptäcka hos små barn med naturligt knubbiga armar och ben. Istället kanske du märker att barnet är ovanligt gnälligt, trött och äter dåligt.

Barn som går kan plötsligt börjar halta och leker inte som vanligt. Det är tydligast på morgonen då stelheten är värst.

Precis som med de andra reumatiska sjukdomarna är orsaken okänd. Till viss del går sjukdomen i arv, men det brukar behövas någon eller några utlösande faktorer för att den ska bryta ut.

Viktigt att veta
Det finns risk att barnets regnbågshinna och ciliarkropp i ögat blir inflammerad. Många gånger syns det inte utanpå, så det är viktigt att regelbundet kontrollera barnets ögon hos en ögonläkare.

Omöjliga förpackningar

För en reumatiker kan tryckförpackningar, stolpiller och till och med burkar vara helt omöjliga. Prata med oss på Apoteket så kan vi beställa hem lättöppnade burkar om det finns, eller hjälpa dig att bryta förpackningen första gången.

Så lindras juvenil idiopatisk artrit

Det går ännu inte att bota juvenil idiopatisk artrit, men läkemedel kan dämpa inflammationen så att lederna gör mindre ont och fungerar bättre.

Sjukgymnastik kan förbättra ledfunktionen och stärka musklerna. Sjukgymnasten utformar ett träningsprogram som passar ditt barn.

En arbetsterapeut hjälper till med händernas och armarnas funktion. Målet är att barnets vardag med dagis eller skola och fritid ska fungera bra. Arbetsterapeuten provar också ut praktiska hjälpmedel. De kan vara viktiga för att stimulera utvecklingen till oberoende och självständighet.

Läkemedel

JIA kan behandlas med olika typer av läkemedel och behandlingen anpassas efter barnets behov. Det kan vara antiinflammatoriska läkemedel som NSAID, antireumatiska medel som t ex metotrexat och biologiska läkemedel som t ex Enbrel. Ibland används kortison, som antingen ges lokalt i de drabbade lederna eller som tabletter som har effekt i hela kroppen.