Hjärtsvikt beror på andra hjärtsjukdomar

Om din hjärtmuskel av någon anledning är svag orkar den inte pumpa runt blodet tillräckligt effektivt. Kroppen gör vad den kan för att sätta fart med olika stresshormoner, men till slut kommer hjärtsviktssymtomen.

Orsaken till att hjärtmuskeln blivit försvagad är oftast hjärtinfarkt eller kärlkramp. Men det kan också ha andra orsaker som till exempel högt blodtryck eller hjärtklaffssjukdomar.

Andfåddhet är ett tecken

När hjärtat inte pumpar ut blodet tillräckligt effektivt, stiger blodtrycket inne i hjärtat och lungornas blodkärl. Det kan leda till att vätska pressas ut i lungorna. Vätskan gör att du blir andfådd, vilket är det vanligaste symtomet på hjärtsvikt. Det kan också samlas vätska i andra delar av kroppen, framför allt i benen.

Eftersom hjärtat inte orkar förse kroppen med tillräckligt mycket syrerikt blod, kan du också känna dig allmänt trött med dålig aptit och få svårt att sova.

Då ska du söka läkare

Om du har hjärtsvikt ska du vara uppmärksam på om du får något av dessa symtom:

  • Du går upp i vikt snabbt
  • Benen svullnar
  • Andfåddheten blir värre
  • Då ska du prata med din läkare. Med tidig behandling kan du slippa ligga på sjukhus.

Läs mer om hjärtsvikt på landstingens webbplats om sjukdomar.