Ont i halsen

Att ha ont i halsen kan ha många orsaker. Men oftast är det bara en vanlig förkylning där du kan få andra besvär på köpet som till exempel heshet, hosta, snuva eller feber. Har du mycket ont kan du kombinera halstabletterna med receptfria värktabletter för att lindra besvären.

Lindring när du har ont i halsen

  • Drick varmt eller kallt så lindrar du besvären tillfälligt
  • Prova receptfria läkemedel som är smärtlindrande, till exempel StrepsilsMucoangin, Zyx eller Bafucin.
  • Har du mycket ont kan receptfria värktabletter hjälpa. 

En vuxen person får halsont i genomsnitt två till tre gånger per år och den vanligaste orsaken är en virusinfektion. Är det förkylning som är orsaken läker det ofta ut av sig själv.

Halsfluss eller bara ont i halsen?

Om du har mycket ont i halsen men utan några andra symtom på förkylning, kan det vara halsfluss. Halsfluss är inte en komplikation av en segdragen förkylning, som man lätt kan tro. Det är en annan typ av luftvägsinfektion. Halsfluss orsakas i ungefär hälften av fallen av streptokocker som är en typ av bakterier. Resten av fallen orsakas av andra bakterier, virus eller har okänd orsak.

Om du inte har snuva eller hosta men däremot

  • Har ont när du sväljer och känner dig sjuk och febrig.
  • Tycker att det smakar och luktar illa i munnen.

Då kan du ha fått halsfluss. Ofta har man också hög feber då.

Behandling av halsfluss

Kroppen klarar ganska ofta att ta hand om viruset eller bakterien på egen hand. Ibland kan halsfluss som orsakas av bakterier behandlas med penicillin. Ett snabbtest på vårdcentralen kan avgöra om det är en streptokockinfektion som är möjlig att behandla med penicillin. Men det har visat sig att penicillin bara förkortar halsfluss med något dygn. Du kan därför avvakta några dagar innan du kontaktar vårdcentralen, om du inte får något av symtomen nedan.

Ta kontakt med sjukvården om

  • Du får andningssvårigheter, svårt att svälja eller om ditt tal blir grötigt.
  • Du har ont i halsen och får utslag.
  • Du får feber över 38°c i mer än 4 dygn.
  • Du har halsont och sår runt näsan och/eller munnen.
  • Du har mycket ont i halsen utan andra förkylningssymtom och det inte har blivit bättre inom 1-2 dygn.