Apodos från Apoteket gör det enklare och säkrare för dig att ta din medicin.

Du behöver till exempel aldrig oroa dig för att dosera fel. Dessutom är påsarna lätt att ta med sig.

Apodos är Apotekets dosförpackade läkemedel. Varje dospåse innehåller de läkemedel som du ska ta vid ett och samma tillfälle och är tydligt märkt med dina personuppgifter, vad påsen innehåller och när läkemedlen i påsen ska tas. Det gör att du alltid kan vara säker på att du tar rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. 

De flesta kan få Apodos 

Alla som tar läkemedel dagligen och behöver hjälp med sin läkemedelshantering kan få Apodos. För att få tjänsten av landstinget kontaktar du din läkare.

Är du intresserad av att veta mer om möjligheten att ansöka om tjänsten direkt hos Apoteket, så kan du läsa mer här.

Så levereras Apodos

Apodos kan hämtas ut på utvalda apotek, apoteks- eller postombud. Om du betalar via faktura eller har delbetalning kan leverans även ske till serviceboende eller sjukhus. Du kan mot en avgift få dina rullar med Apodosläkemedel hemskickade dagtid mot kvittens. 

Hur Apodos levereras kommer du överens om med förskrivande läkare eller oss på apoteket. Detta gäller även för de läkemedel som inte dosförpackas. 

Beställ läkemedel som inte dosförpackas samt övriga apoteksvaror

De läkemedel som du använder och som inte kan dosförpackas – till exempel brustabletter, salvor och läkemedel du ska ta vid behov – kan du beställa och få levererade tillsammans med dina dospåsar. Detsamma gäller egenvård från Apoteket som till exempel schampo och andra hudvårdsprodukter. Hela sortimementet hittar du på Apoteket.se. Du beställer läkemedel och egenvårdsprodukter genom att ringa Apoteket Dos Kundservice eller via detta formulär

Du kan också beställa läkemedel som inte dosförpackas och andra apoteksvaror via Mina recept här på apoteket.se och få dem levererade till serviceboende, apotek eller utlämningställe.

En, två alternativt tre eller fyra veckors förbrukning

Du kommer att få dina läkemedel dosförpackade för en till fyras veckors förbrukning åt gången beroende på vilka läkemedel som dosförpackas och ditt landstingsavtal med oss. Innan dina läke­medel skickas till dig ser vi på Apoteket till att de genomgår en farmaceutisk kontroll, där det säkerställs att de passar ihop och att inga dubbletter förekommer. Allt för att högsta säkerhet och kvalitet ska kunna säkerställas.

Aktuella recept och påminnelser när de går ut

För att du som doskund skall få en god överblick över dina aktuella recept så hänvisar vi till eHMs läkemedelskollen. När slutet av giltighetstiden närmar sig får du påminnelser om detta. Du får påminnelserna med varje leverans fr o m 3 månader t o m sista leverans. 

Rådgivning om dina läkemedel

Om du har funderingar eller frågor om dina läkemedel eller hur du mår med dina läkemedel, så är du välkommen att kontakta oss

Fördelar med Apodos: 

  • Det är enkelt – tabletter och kapslar finns samlade i en och samma dospåse.
  • Det ökar friheten – Apodospåsarna är lätta att ta med sig.
  • Du får större kontroll – du behöver aldrig oroa sig för att dosera fel.

Här kan du ladda ner och läsa våra broschyrer om Apodos

Vilka läkemedel kan man få i Apodospåsar?

Det är endast fasta beredningar (tabletter och kapslar) som kan dosförpackas. De läkemedel som inte kan dosförpackas, t ex ögondroppar och flytande läkemedel, levereras i sina originalförpackningar. Apoteket arbetar för att en så stor del av antalet förskrivna läkemedel som möjligt ska kunna dosförpackas.

Kan man beställa andra produkter från Apoteket?

Ja. Egenvårdsprodukter, som exempelvis hudkräm, schampo och tandborstar kan beställas, och levereras då samtidigt med Apodospåsarna. Kontakta Apoteket Dos Kundservice så hjälper de dig med din beställning.

Hur använder jag Apodosboxen?

Apodosboxen går att beställa mot en kostnad via Kundservice och den är lätt att använda. För att fylla på med nya doser öppnar du locket och lägger ner din nya dosrulle. Dra ut den första påsen genom glipan i locket. Sen är det bara att dra ut nästa påse och riva av.

Hur gör jag om jag behöver Apodosläkemedel för längre tid än två veckor?

Vi erbjuder även tre och fyra veckor i vissa fall. Behöver du läkemedel för en längre period än fyra veckor är du välkommen att kontakta Apoteket Dos Kundservice.

När ett läkemedel dosförpackats får det en kortare hållbarhetstid än om det legat kvar i sin originalförpackning. Man rekommenderar därför att dosförpackade läkemedel inte lämnas ut för längre perioder än en månad åt gången. Hur dina behov av större läkemedelsuttag ska lösas avgörs av Apoteket i varje enskilt fall då det till stora delar beror på vilka läkemedel du använder och om du kan hantera hela förpackningar. Det kostar i vissa fall en administrativ kostnad samt en kostnad per leverans att få Apodosläkemedel för en längre period. Kontakta Apoteket Dos Kundservice för mer information. 

Jag vill ha mina dosläkemedel tillfälligt skickade till en annan adress. Kostar det något extra?

Om den tillfälliga adressen ligger i din region så är det kostnadsfritt. Om den tillfälliga adressen ligger utanför den egna region så kan det tillkomma en administrativ kostnad samt en kostnad per leverans för att få dosläkemedlen till en annan adress tillfälligt. Läs mer om våra Tjänster och kostnader eller kontakta Apoteket Dos Kundservice för mer information.

Vid en akut ändring av läkemedel, hur lång tid tar det innan man har sina nya rullar?

Om beställningen sker före stopptid levereras de nya doserna dagen efter till ditt lokala apotek, om ingen annan överenskommelse finns.

Vad gör jag om jag tappar bort en påse eller tappar ut tabletter på golvet?

Om du av någon anledning skulle tappa bort eller råkar förstöra innehållet i en påse rekommenderar vi att du tar motsvarande påse i sista dagens dos. På så sätt är möjligheten större att du hinner få den borttappade dosen innan du ska ta din sista dos. Extra doser beställs i samråd med läkare eller sjuksköterska. Vid frågor kontakta Apoteket Dos Kundservice.

Hur länge är mitt recept giltigt?

För att du som doskund skall få en god överblick över dina aktuella recept så hänvisar vi till Apotekets hemsida och Mina recept, www.apoteket.se/Mina-recept eller appen Mitt Apotek, www.apoteket.se/mina-recept/appen/. Läkemedlen på receptet är giltiga i maximalt ett år. När slutet av giltighetstiden närmar sig får du påminnelser om detta. Du får påminnelserna med varje leverans fr o m 3 månader t o m sista leverans. 

Hur betalar jag för Apodos?

Som Apodos-kund betalar du enklast via faktura som skickas i efterskott. Det är detta betalningssätt som väljs automatiskt till dig när du har blivit Apodos-kund. Den första fakturan skickas alltid via post till angiven adress mot en avgift på 19 kr.

Hur sparas mina personliga uppgifter?

Uppgifter om dina läkemedel sparas i e-hälsomyndighetens databas i 15 månader. E-hälsomyndigheten ser till att alla apotek har tillgång till de databaser och IT-system som behövs vid expedition av läkemedel.

Hur sortera jag den tomma dospåsen?

Den tomma dospåsen kan återvinnas och sorteras som plastförpackning. Riv gärna av den övre delen med personuppgifter och sortera som sekretess/brännbart.

Vart vänder jag mig om jag inte vill vara Apodoskund längre?

En kund som inte vill eller känner att den inte behöver vara Apodoskund längre, tar kontakt med sin läkare. Läkaren avgör om kunden helt ska sluta med medicineringen eller om medicinen ska skrivas ut på recept i fortsättningen. Sen meddelar läkaren vidare till dosapoteket. Kunden måste ha nya recept om hon ska fortsätta med medicinering utan att ha Apodos.