Apodos - Beställning av patientbundna originalförpackningar och egenvård, abonnemang och/eller engångsbeställning

Abonnemangsbeställning minskar administrationen vid beställningar och sparar tid för vårdpersonalen. Formuläret kan även användas för att göra engångsbeställningar av patientbundna originalförpackningar eller egenvårdsvaror.


Vid frågor, kontakta apotekets kundservice:
Telefon: 0771-210 210, E-post: apodos@apoteket.se

Beställare

Patient 1

Typ av beställning
Ordinarie eller akut leverans

Patient 2

Typ av beställning
Ordinarie eller akut leverans

Patient 3

Typ av beställning
Ordinarie eller akut leverans
Server online