Vi säkerställer att de läkemedel du behöver finns tillgängliga. Det gäller allt från registrerade läkemedel och licensläkemedel till överenskomna läkemedelsnära produkter.

Läs mer om läkemedelsförsörjning under avdelningen Vård & Företag