Apoteket - Läkemedelsförsörjning

Det du behöver, när du behöver det

Vi säkerställer att de läkemedel du behöver finns tillgängliga. Det gäller allt från registrerade läkemedel och licensläkemedel till överenskomna läkemedelsnära produkter.

Apoteket har idag avtal om försörjningen av läkemedel till flera landsting och sjukvårdsinrättningar. I vår läkemedelsförsörjning ingår distribution av läkemedel och läkemedelsnära produkter i kombination med djup kunskap om dem. 

Kostnadseffektiv och säker försörjning

Beroende på era krav och behov levererar vi hela förpackningar eller enskilda patientdoser. Vissa läkemedel levereras färdiguppackat på vagnar. Detta gäller framför allt skrymmande och högfrekventa läkemedel som exempelvis infusionsvätskor. Genom en samordnad distribution och överenskomna ledtider, skapar vi de bästa förutsättningarna för en kostnadseffektiv och säker försörjning för er i vården.

Säkert och tryggt flöde

Vi erbjuder ett säkert flöde från beställning till leverans. Med ett elektroniskt beställningssystem finns de bästa förutsättningarna för kvalitetssäkrade beställningar. Beställningarna görs med utgångspunkt från era fastställda läkemedelsval; rekommenderade och upphandlade läkemedel. I de fall ni inte har ett eget beställningssystem för läkemedel kan vi bistå med ett.

Utveckling av läkemedelsförsörjningen

Läkemedelsförsörjning är idag ett utvecklingsområde, där vi är starkt engagerade för att säkerställa era behov. Med vår erfarenhet av varuförsörjning till sjukvården erbjuder vi innovativa, kostnadseffektiva och stabila försörjningslösningar. Hos oss finner du en djup kunskap och insikt i olika försörjningslösningar som bygger på dagens engagemang i olika landsting och bemötandet av varje kunds unika försörjningskrav. Vi bevakar och deltar i den internationella utvecklingen på området, för att hela tiden kunna ligga i framkant. 

Innovation och trygghet

Med vår kompetens kan vi bidra till en bättre läkemedelsanvändning, med fokus på såväl patient- som personalsäkerhet. Hos oss finner du både innovation och trygghet.

Telefon

010 - 447 73 00

E-post

order@apoteket.se