Pollen i luften – allt fler får besvär

Allergi mot pollen är vanligt. Under vår och sommar har var femte tonåring och vuxen symtom och problem på grund av pollen. Besvären blir både vanligare och kraftigare, eftersom pollensäsongen förlängts och växter som orsakar pollenallergi spritt sig till nya områden. Även andra allergier ökar världen över och orsakerna är flera.

Det ligger i luften…

Allergier, med symtom i lungor, näsa, ögon, hud och i mag-tarmkanalen, ökar världen över. Orsakerna till ökningen är inte fullständigt kartlagda, men man vet att det delvis är genetiskt betingat och att risken att drabbas kan förstärkas av till exempel virus eller svår stress. Pollenallergi är även kopplat till miljöfaktorer.

Under våren är halterna av pollen från björk, al och hassel som högst, medan det på sommaren är gräs och gråbo som dominerar. När temperaturen stiger ökar halterna, och vindar gör att pollen sprider sig även från andra länder. Klimatförändringar som orsakar temperaturhöjning kan vara en anledning till att pollensäsongen förlängs men det finns även teorier om att till exempel avgaser från bilar kan bidra till att man blir mer känslig, enligt Lars Gottberg, allergolog på Södersjukhuset i Stockholm.

– Det verkar som att pollenhalterna blir allt högre och säsongen för varje år startar allt tidigare. Fler får svårare besvär under längre perioder, säger Lars Gottberg. På vissa håll i landet finns pollen från al och hassel i luften redan i december och det kommer även pollenpartiklar med vinden, bland annat från Sydeuropa.

 Kraftiga symtom av släkting till gråbo

– Gråbo är en korgblommig asterväxt som blommar något senare på säsongen. På senare år har vi även sett en ökning av allergiska reaktioner mot malörtsambrosia (ragweed), som är nära besläktad med gråbo men ger kraftigare symtom.

Malörtsambrosia kommer ursprungligen från Nordamerika och spreds, bland annat via import av utsäde, till södra Europa under 1900-talet. Malörtsambrosian producerar stora mängder pollen som kan spridas mycket långt med vinden, och det räcker ofta med en liten mängd för att få symtom. Nu har den anpassat sig till nordligare breddgrader. Malörtsambrosian blommar sent på säsongen vilket bidrar ytterligare till en förlängd pollensäsong.

Behandla direkt

Vissa läkare menar att man ska börja behandla pollenallergi i god tid, redan innan symtomen kommer. Det anser Lars Gottberg är onödigt.

– Det finns ingen anledning att medicinera förebyggande i långa perioder, men så fort symtomen kommer ska man sätta igång med antihistamin, och då är det viktigt att man tar sina mediciner regelbundet.

Milda korsreaktioner kan vara bra

Eftersom det i vissa livsmedel finns ämnen som liknar de allergener som finns i pollen, kan man som pollenallergiker drabbas av så kallade korsreaktioner, framför allt under våren när immunsystemet är aktiverat.

– Hälften av patienterna med pollenallergi reagerar även på viss mat. Det kliar i munhåla och svalg, och läpparna och munnens slemhinnor svullnar. Det kan vara obehagligt men är inte farligt. Tvärtom kan det vara bra att utsätta sig för sånt som man klarar av att äta lite grann av, annars kan man bli mer känslig och få kraftigare reaktioner, poängterar Lars Gottberg.

Vid björkpollenallergi kan korsreaktionerna göra att man blir överkänslig mot vissa nötter, äpplen, morötter och stenfrukter som plommon och aprikoser – och av att skala rå potatis. De pollenliknande ämnena förstörs av värme, så i kokt eller bakad form blir reaktionerna oftast mildare eller inga alls.

Pollenallergi – så fungerar det

Pollen från träd och andra växter kan fastna i slemhinnorna, bland annat i näsan. Hos pollenallergikern överreagerar immunsystemet mot ämnen i växternas frömjöl och bildar antikroppar som ger symtom i form av nysningar, nästäppa, kliande ögon och rinnsnuva, och ofta trötthet.

Pollensäsongen varar från vår till höst, och i ett avlångt land som Sverige kan halterna variera kraftigt beroende på var man befinner sig. På Pollenrapporten kan du följa utvecklingen och se prognoser för olika områden: http://pollenrapporten.se

Pollenallergi i andra länder                                             ambrosia

 

I södra Europa är det mer vanligt med allergi mot pollen från olivträd och från örter som växer på murar, så kallad väggört eller murört. I Centraleuropa och Nordamerika är malörtsambrosia (Ambrosia  artemisiifolia) en vanlig orsak till pollenallergi.

Foto: Réginald Hulhoven.

 

 


Text:
Kajsa Asp Jonson

Foto: Christina Streholw