Hem / Rådgivning / Allergi

Pollenallergi

Pollensäsongen drar igång under tidig vår och pågår en bit in på hösten. Vårt avlånga land gör dock att perioden varierar beroende på var i landet du bor.

På våren är björkpollen vanligast, under sommaren är det gräspollen som dominerar och är du allergisk mot gråbopollen kan besvären pågå ända in på hösten.

Behandling vid lättare besvär

Om du upplever att du har lätta och tillfälliga allergiska besvär bör du i första hand välja antihistaminer. De finns både som tabletter, nässpray och ögondroppar.

 

Behandling vid måttliga till svåra besvär

Vid måttliga till svåra besvär, särskilt vid nästäppa, bör du i första hand välja en antiinflammatorisk nässpray då de även har effekt vid samtidiga ögonsymtom.

Allergisk eller förkyld?

Allergibesvär kan ibland förväxlas med en vanlig förkylning. Nysningar, rinnsnuva och nästäppa är vanliga symptom för båda. Men vid förkylning får du ofta även ont i halsen och feber. Snuvan är ofta tjock och man nyser enstaka gånger till skillnad från allergisk snuva som är mer vattnig och där nysningarna ofta kommer i serier. Vid allergi är det även vanligt med klåda i näsan samt röda kliande och rinnande ögon, vilket inte brukar förekomma vid förkylning.

Behandla efter hur svåra besvär du har

För att hitta rätt behandling för just dig utgår man från hur svåra besvär du har. Svarar du nej på samtliga nedanstående frågor har du troligen Lättare besvär, d.v.s. besvären upplevs inte som jobbiga och du kan fungera normalt. Svarar du ja på minst en av nedanstående frågor har du Måttliga till svåra besvär.

 • Gör dina besvär att du har svårt att sova på natten och du är trött på dagen?
 • Har du svårt att prestera som vanligt på jobbet, i skolan, på fritiden eller när du tränar?
 • Upplever du besvären som plågsamma och jobbiga?

Otillräcklig effekt?

Om du får otillräcklig effekt trots ovan behandlingsråd kan du kombinera antihistamin och antiinflammatorisk nässpray. Antihistamin lindrar då de tillfälliga, histaminutlösta besvären, medan antiinflammatorisk nässpray minskar inflammationen i näsan.

Andra tips:

 • Börja behandla i tid – det är bättre att behandla innan kroppen reagerat för fullt på pollen. Det är svårare att få bra effekt och därmed bli symtomfri om näsan hunnit svullna igen.
 • Skölj näsan med koksaltlösning för att skölja bort pollen och smörj nässlemhinnan med näsolja.
 • Undvik att träna utomhus när halterna är som högst.
 • Skölj håret när du kommer in och undvik att torka tvätt utomhus under pollensäsongen.
 • Sov med stängt fönster och om du ska vädra så gör det när halterna är låga – på natten eller tidig morgon.

Kontakta sjukvården?

Du bör kontakta en vårdcentral eller specialistmottagning om:

 • Du testat receptfria läkemedel och de inte hjälper inte.
 • Ett litet barn har pollenbesvär.
 • Du har astmasymtom med andningsbesvär eller hosta.
 • Du får besvär från luftrören med hosta när du tränar.
 • Du har allergibesvär under hela året.