Allmänt om pollenallergi

Bra att veta om pollenallergi

Pollensäsongen drar igång under tidig vår och pågår en bit in på hösten. Vårt avlånga land gör att pollenhalterna kan variera beroende på var i Sverige du bor. Du kan också vara allergisk mot flera olika pollenämnen, vilket gör det svårare att hitta källan.

Många upplever pollensäsongen som jobbig och besväras av olika symtom som nysningar och trötthet. Läs vidare för att se om dina besvär beror på pollen och hur du kan behandla dem.

Vad är pollenallergi?

Vid pollenallergi överreagerar immunförsvaret när du utsätts för proteiner som finns i pollen och sporer. Pollen i sig är inte skadligt, men kroppen tror att något farligt händer och startar en försvarsreaktion som innebär att histamin utsöndras. Det är då du får allergiska symtom.

Alla kan drabbas av pollenallergi, men forskningen vet inte säkert varför vissa får det och andra inte. Oftast är det ärftligt eller beror på miljön som du vistas i. Några av symtomen är dessa:

  • Irriterade, rinnande och/eller kliande röda ögon
  • Rinnande, vattnig snuva och/eller täppt näsa
  • Nysningar (ofta flera nysningar i sträck)
  • Klåda i näsa och hals
  • Trötthet
  • Hosta och retningar i luftrören
  • Astmatiska besvär

Vad för slags pollen kan jag vara allergisk mot?

På våren är björkpollen vanligast och under sommaren är dominerar gräspollen. Om du är allergisk mot gråbopollen kan besvären pågå ända in på hösten. Samtidigt är det en period när vi är mer utomhus och kommer i kontakt med grässporer och andra allergener.

Vädret kan påverka hur stora halter pollen som finns i luften. Under sommaren ger varma dagar med torr luft oftast flest besvär om man är allergisk mot gräspollen. Många väljer att ha koll på pollenprognoser för att undvika gräspollenhalten när den är som höst.

Är jag allergisk mot pollen eller förkyld?

Pollenallergi liknar besvären vid en vanlig förkylning. Vid förkylning får du ofta även ont i halsen, tjock, gul snuva och ibland även hög feber, vilket du inte får vid pollenallergi. Besvären vid pollenallergi kan dessutom variera från dag till dag och varar under en längre tid än vid en förkylning. Du kan också koppla besvären till specifika aktiviteter.

Vad ska jag tänka vid pollenallergi?

Det är viktigt att du inte går och besväras av symtomen under en längre tid, eftersom de kan bli värre över tid. Det finns också en risk för så kallad allergisk astma. På Apoteket finns receptfria läkemedel, men det skadar inte att konsultera en läkare om du är orolig.

Läkaren brukar skilja på lätt, medel eller svår allergi. Ingen ska behöva känna att livskvaliteten blir sämre av att inte kunna vara ute i naturen med risk för irriterande besvär. Ett tips är att föra pollendagbok där du kan dokumentera ditt mående för att lättare hitta en behandling och metod som passar dig.

Pollenallergi under graviditet och amning

Om du är gravid och har pollenallergi kan du använda Livostin nässpray. Även Livicort nässpray kan användas under graviditet, men prata med en läkare om du behöver använda det under en längre tid.

Många gravida och ammande tar antihistamintabletter utan att man har kunnat påvisa att fostret påverkas negativt. Sjukvården anser därför att det är säkert att använda antihistamin. De rekommenderar tabletter med loratadin, desloratadin och cetirizin vid pollenallergi.

Det är bra att känna till att läkemedlens bipacksedlar brukar avråda från användning av gravida och ammande innan man har haft kontakt med vården. Anledningen är att det inte utförs studier på dessa grupper innan läkemedlen godkänns. Om du känner dig osäker rekommenderar vi att du rådgör med läkare eller barnmorska.

Ammande mammor kan använda Livostin nässpray eller Livicort nässpray. Ifall du har allergiska besvär i ögonen kan du som är gravid eller ammar använda Livostin, Allgil, Lecrolyn och Lomudal ögondroppar.

Genom att vara proaktiv kan du ta läkemedel för att få lindring under dagar när pollenhalterna är höga. Det finns lindring för besvär i både ögon, näsa och hals och förhoppningsvis kan vår guide lära dig att vara uppmärksam på symtom innan kroppens immunförsvaret går på högvarv.