Allmänt om pollenallergi

Allmänt om pollenallergi

Pollensäsongen drar igång under tidig vår och pågår en bit in på hösten. Vårt avlånga land gör dock att perioden varierar beroende på var i landet du bor.

På våren är björkpollen vanligast, under sommaren är det gräspollen som dominerar och är du allergisk mot gråbopollen kan besvären pågå ända in på hösten.

Symtom vid pollenallergi

Vid pollenallergi är det immunsystemet som överreagerar när du utsätts för proteiner som finns i pollen och sporer. Kroppen startar en försvarsreaktion som innebär att histamin utsöndras varje gång som du stöter på pollen och det är då du får allergiska symtom likt nedan:

  • Irriterade, rinnande och/eller kliande röda ögon
  • Rinnande, vattnig snuva och/eller täppt näsa
  • Nysningar (ofta flera nysningar i sträck)
  • Klåda i näsa och hals
  • Trötthet
  • Hosta och retningar i luftrören
  • Astmatiska besvär

Allergisk eller förkyld?

Pollenallergi liknar besvären vid en vanlig förkylning. Men vid förkylning får du ofta även ont i halsen, ibland tjock, gul snuva och någon gång hög feber, vilket du inte får vid pollenallergi. Besvären vid pollenallergi kan dessutom variera från dag till dag och varar under en längre tid än vid en förkylning.

Allergi vid graviditet och amning

Om du är gravid kan du använda Livostin nässpray. Även Livicort nässpray kan användas under graviditet, men prata med en läkare vid mer än tillfällig användning.

Många gravida och ammande har vid det här laget använt antihistamintabletter utan att negativa effekter har konstaterats på deras barn. Sjukvården anser det därför säkert och rekommenderar tabletter med loratadin, desloratadin och cetirizin vid pollenallergi.

Bra att känna till är att läkemedlens bipacksedlar brukar avråda från användning av gravida och ammande utan vårdkontakt. Anledningen till det är att det inte utförs studier på dessa grupper innan läkemedlen godkänns. Om du känner dig osäker rådgör med läkare eller barnmorska.

Om du ammar kan du använda Livostin nässpray eller Livicort nässpray.

Har du allergiska besvär i ögonen kan du som är gravid eller ammar använda Livostin, Allgil, Lecrolyn och Lomudal ögondroppar.

Här hittar du fler produkter för allergi hos barn