Illamående av åksjuka

Många är extra känsliga för att åka bil eller vistas på sjön. Man kan bli kallsvettig, illamående och få ökad salivavsöndring. Det första tecknet på att du håller på att bli åksjuk kan vara att du gäspar, blir trött och blek.

Därför blir du åksjuk

Det som händer när du drabbas av åksjuka är att hjärnan blir förvirrad över ovana rörelsemönster. Den får svårt att tolka signaler om gungande, krängande eller häftiga rörelser som kommer via balansorganen i innerörat, när dessa skiljer sig från den information som kommer från ögonen.

Lindra åksjuka

  • Förbered dig inför en resa om du vet att du brukar bli åksjuk.
  • Försök att vara utvilad och utsövd före resan.
  • Ät en kolhydratrik måltid några timmar före, så att magen inte är helt tom. Fortsätt äta och dricka något litet med jämna mellanrum under hela resan så håller du magens mattömningsfunktion igång.
  • Försök sitta i färdriktningen under resans gång och titta framåt.
  • Läs inte medan du åker.
  • Åker du båt kan du prova att fästa blicken vid horisonten och sitta så nära båtens mitt som möjligt, där gungar det minst.
  • Om du trots allt börjar må illa, se till att få frisk luft. Då brukar besvären minska.

Receptfria mediciner mot åksjuka

Åksjuketabletter kan motverka illamående och kräkningar genom att blockera signalerna från hjärnan till bland annat kräkcentrat i hjärnstammen.

Från 3 års ålder kan du prova Anti-illamående-band, ett armband som stimulerar en akupunkturpunkt på insidan av handen, vilket kan minska illamåendet.

Det finns två receptfria läkemedel mot åksjuka:

Calma är ett tuggummi som man tuggar minst 10 minuter. Tuggummit bör tas cirka 15 -30 minuter före resans start. Calma kan också användas när man redan börjat må illa. Calma kan användas av vuxna och barn från 12 år. Är du gravid ska du inte använda Calma.

Postafen är en åksjuketablett och har effekt i cirka 12 timmar. För att det ska hinna börja verka bör du ta det 1 timme före avresan. Postafen kan göra att man blir dåsig och får försämrad reaktionsförmåga. Postafen kan användas av vuxna, gravida och barn från 6 år utan läkarkontakt.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Postafen ska endast användas under graviditet om det är absolut nödvändigt och i sådana fall under kortats möjliga tid och högst 2 tabletter dagligen. Postafen går troligen över i modersmjölk och därför ska Postafen inte användas under amning.

Ta kontakt med sjukvården om

  • Barn under 6 år behöver åksjukemedel.
  • Du vet att du lätt blir åksjuk och redan försökt med receptfria åksjukemedel och följt råden på sidan lindra besvären