Bra att veta om pollenallergi

Pollensäsongen drar igång under tidig vår och pågår en bit in på hösten. Vårt avlånga land gör att pollenhalterna kan variera beroende på var i Sverige du bor. Du kan också vara allergisk mot flera olika pollenämnen, vilket gör det svårare att hitta källan. Många upplever pollensäsongen som jobbig och besväras av olika symtom som nysningar och trötthet. Läs vidare för att se om dina besvär beror på pollen och hur du kan behandla dem.

Björkblad som hänger på ett träd
Barn som pussar mammas gravida mage