Utöver svensk rätt och tillämpliga svenska och internationella regler ligger statens ägarpolicy och ägaranvisning till grund för vår bolagsstyrning.

Här hittar du information om Apotekets årsstämma och tidigare stämmoprotokoll.

 Om Apoteket – årsstämma