P-piller & andra hormonella preventivmedel

Här hittar du information om preventivmedel för kvinnor som innehåller hormoner. Det finns flera alternativ till p-piller som verkar olika länge och används på olika sätt. Resonera med din barnmorska eller gynekolog om vad som passar dig. Det finns förstås metoder utan hormoner, även dessa kan en barnmorska berätta mer om.

Ämnen i p-piller liknar kroppens hormoner

P-piller ger ett mycket säkert skydd mot graviditet. P-piller kan innehålla två olika ämnen som liknar de naturliga könshormonerna östrogen och progesteron. Det är dessa hormoner som reglerar menstruationscykel och fortplantning. Genom att tillföra östrogen plus gestagen eller endast gestagen, påverkas de naturliga hormonernas funktion i kroppen vilket ger ett skydd mot graviditet.

Kombinerade p-piller eller minipiller

Det finns två typer av p-piller, dels kombinerade p-piller som innehåller östrogen + gestagen, dels minipiller som endast innehåller gestagen. Av både kombinerade p-piller och minipiller finns det flera varianter. Valet av p-piller är individuellt, vissa kvinnor trivs bättre med en typ och andra med en annan. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om de olika typerna av p-piller. För att ta reda på mer om ett särskilt p-piller, använd sökfunktionen uppe till höger.

Olika typer av gestagen i p-piller

De ämnen i p-piller som liknar progesteron kallas gestagener. Det finns många olika gestagener i p-piller och de brukar räknas till olika generationer. Östrogendelen i kombinerade p-piller är oftast etinylöstradiol, men det finns också andra substanser som mer liknar det kroppsegna östrogenet.

 

Kombinerade p-piller

Kombinerade p-piller innehåller båda de typer av hormoner som naturligt reglerar menstruationscykeln, östrogen och gestagen. Skyddet mot graviditet är i det närmaste 100-procentigt om tabletterna används rätt.

Graviditet förhindras på tre sätt:

  • Ägglossningen hämmas
  • Slemmet i livmoderhalsen blir segt, svårgenomträngligt för spermier
  • Livmoderslemhinnan påverkas så att ett befruktat ägg inte kan fastna och utvecklas.

Olika kombinationer och hormondoser

Alla kombinerade p-piller i Sverige innehåller etinylöstradiol som östrogendel. Flera olika gestagener förekommer, vilket gör att preparaten kan skilja sig åt i effekt och biverkningar. En del har starkare östrogeneffekt, andra starkare gestageneffekt och passar därmed olika individer.

Vissa preparat innehåller samma dos hormon i varje tablett. Andra innehåller olika dos för varje vecka under cykeln.

Uppehåll

Kombinationspreparaten ska du ta varje dag under 21-26 dagar följt av två till sju dagars uppehåll beroende på preparat. I vissa preparat har sockerpiller lagts till under uppehållsperioden så att du tar tabletterna kontinuerligt utan uppehåll. På så vis minskar risken att du glömmer att ta tabletterna igen efter uppehållet. Under uppehållet kommer en menstruationslik blödning.

Fördelar med p-piller

Positiva hälsoeffekter av p-piller är minskad risk för cancer på äggstockarna och livmoderslemhinna. Risken för äggledarinflammation minskar. För dem som har besvär med PMS, menstruationssmärtor, rikliga blödningar eller järnbrist kan dessa minska med p-pillerbehandling.

Biverkningar av kombinerade p-piller

Du kan bli illamående, få spända bröst och vätskeansamling i kroppen på grund av den östrogena komponenten i p-piller. Vissa kvinnor får ökad aptit, viktökning, akne, fett hår, ökad hårväxt, nedstämdhet, minskad sexuell lust, benkramper och humörförändringar, vilka anses främst bero på den gestagena komponenten. Blödningsrubbningar är också en vanlig oönskad effekt . De är vanligast i början av behandlingen och försvinner ofta efter några månader.

Cancer i livmoderhalsen rapporteras något oftare hos kvinnor som använder p-piller. Men det kan också bero på andra faktorer som till exempel tidig sexdebut, många sexualpartners och infektioner i underlivet.

Vissa studier har visat en något ökad risk för bröstcancer före klimakteriet efter lång tids användning av p-piller. Andra studier har inte visat någon riskökning.

En sällsynt men allvarlig biverkan är ökad risk för blodpropp vid användning av kombinerade p-piller.

 

Minipiller

Minipiller tas varje dag utan uppehåll. De innehåller enbart gestagent hormon och verkar genom att göra slemmet i livmoderhalsen segt och svårgenomträngligt för spermier samt genom att påverka livmoderslemhinnan så att ett befruktat ägg inte kan fastna och utvecklas. För minipiller med lågdos gestagen hämmas inte ägglossningen hos alla individer, men det finns ett läkemedel (Cerazette) med mellandoserat gestagen som hämmar ägglossningen hos de flesta.

Samma tidpunkt

Eftersom de lågdoserade minipillren inte alltid hämmar äggslossningen ger de inte riktigt lika säkert skydd som kombinerade p-piller. För bästa säkerhet är det viktigt att de tas vid samma tidpunkt varje dag.

Biverkningar av minipiller

Biverkningar kan förekomma i form av akne, spända bröst, oregelbundna blödningar och påverkan på sexuell lust och humör. Besvären försvinner eller minskar ibland efter några månader. Ibland uteblir menstruationen helt och det är vanligtvis ett tecken på att man inte har ägglossning.

Bra att veta

Minipiller är speciellt lämpligt för kvinnor som ammar, har diabetes, är över 35 år och röker eller inte vill använda östrogen. Det är däremot inte ett lika lämpligt alternativ till kvinnor som lätt glömmer ta tabletterna eftersom graviditetsskyddet är sämre än med kombinerade p-piller.

VIKTIGT
En del personer bör helt undvika kombinerade p-piller, t ex om man själv eller nära släkting har haft blodpropp, om man har migrän med aura eller tidigare haft bröstcancer. I vissa fall måste man väga risker mot nyttan innan man börjar med kombinerade p-piller och kan behöva noggrannare uppföljning. Det gäller t ex om man har höga blodfetter, är kraftigt överviktig, är över 35 år och röker, har diabetes eller epilepsi. Läkaren/barnmorskan ska därför göra en noggrann undersökning före förskrivning av kombinerade p-piller för att bedöma eventuella risker med behandlingen.

 

P-ring och p-plåster fungerar som p-piller

P-ring och p-plåster ingår i gruppen kombinerade hormonella preventivmedel. Det innebär att de, precis som p-piller, innehåller två typer av kvinnliga könshormon, både östrogen och gestagen. Liksom p-piller används de också i perioder som följer menstruationscykeln för att kvinnan ska få regelbundna blödningar. Men med p-ring och p-plåster tar man sin dos mer sällan och hormonerna frisätts långsamt.

Vaginalring eller p-ring

Vaginalring sätter man själv in i slidan där den ska sitta i tre veckor. Östrogen och gestagen frisätts kontinuerligt från ringen och tas upp i kroppen. Den fjärde veckan är man utan p-ring och sedan sätter man in en ny. Det är viktigt att uppehållet är max sju dagar.

P-plåster

P-plåstret sätts på huden och byts ut varje vecka under en period av tre veckor. Den fjärde veckan är man utan p-plåster. Efter den fjärde veckan börjar man om och sätter på ett nytt plåster. Det är viktigt att uppehållet är max sju dagar.

Tänk på miljön

Mycket aktiv substans finns kvar i p-ringar och p-plåster när de är färdiganvända. Det är viktigt att substanserna inte kommer ut i vattensystemen, för då kan de orsaka stor skada. Var noga med att följa bipacksedeln för hur du ska hantera de använda p-plåstren eller p-ringarna. Lämna sedan tillbaka dem på apoteket om inte din kommun bränner hushållsavfall.

 

Kombinerade preventivmedel & blodpropp

Kombinerade hormonella preventivmedel, det vill säga de som innehåller östrogen + gestagen, ökar risken för blodpropp jämfört med obehandlade kvinnor. För en ung frisk kvinna som tar moderna p-piller är risken, om aktuella rekommendationer följs, att insjukna i blodpropp mycket låg. Som jämförelse kan sägas att blodproppsrisken under graviditet är högre än risken när man använder p-piller.

Den tredje och fjärde generationens kombinerade p-piller, som innehåller nyare typer av gestagen, verkar innebära en något större risk jämfört med andra generationens kombinerade p-piller. Risken att drabbas är störst för förstagångsanvändare första året.

Svenska rekommendationer

Enligt svenska rekommendationer bör man välja andra generationens gestagen i första hand. Barnmorskan eller läkaren tar reda på mycket om individens riskfaktorer för att få blodpropp innan kombinerade p-piller skrivs ut. Vissa bör undvika kombinerade p-piller, t ex om man själv eller nära släkting haft blodpropp eller har fel på koagulationen. En del personer behöver följas upp extra noga, t ex om de har högt blodtryck eller röker.

Om du ska genomgå en större operation bör p-pillren sättas ut fyra veckor före operationen.

Lång verkningstid med implantat, spruta & spiral

Förutom minipiller så finns det en del andra östrogenfria preventivmedel. Dessa preparat har lång verkningstid och ger ett mycket säkert skydd mot graviditet. De passar för kvinnor som inte önskar bli gravida de närmaste åren och behöver ett säkert graviditetsskydd utan att behöva komma ihåg att ta en tablett varje dag.

Preparaten innehåller gestagen, ett av de hormoner som naturligt reglerar kvinnans menstruationscykel. Gestagenet verkar på tre sätt: genom att göra slemmet i livmoderhalsen segt och svårgenomträngligt för spermierna, göra livmoderslemhinnan tunn vilket försvårar för ett befruktat ägg att fästa samt genom att hämma ägglossning.

Implantat ― p-stav eller hormonstav

Ett implantat innehåller gestagen som frisätts successivt under lång tid. Vid ett ingrepp som sker under lokalbedövning sätter en läkare eller barnmorska in implantatet under huden på överarmens insida. Fruktsamheten återkommer snabbt när implantatet tas ut.

De hormonstavar som används i Sverige innehåller etonorgestrel som består av mjukt, vävnadsvänligt plastmaterial och byts vart tredje år.

P-spruta

P-sprutan ges djupt intramuskulärt var tredje månad och innehåller det gestagena hormonet medroxiprogesteron. Till skillnad från övriga preventivmetoder kan det dröja lång tid, i genomsnitt sex till åtta månader, innan fruktsamheten återkommer efter avslutad behandling.

Hormonspiral

Det finns en hormonspiral som innehåller det gestagena hormonet levonorgestrel och som sätts in i livmodern. Spiralen byts vart femte år av barnmorska eller läkare.

Den här typen av spiral passar bra för kvinnor med riklig menstruation eftersom den minskar blödningsmängden. Det beror på att hormonspiralen förhindrar att livmoderslemhinnan byggs upp som under en naturlig menstruationscykel.

De vanligaste biverkningarna är akne, spända bröst, påverkan på humöret med nedstämdhet som följd, minskad sexuell lust samt oregelbundna blödningar. Många kvinnor blir dock så småningom blödningsfria.

Läs mer om spiraler, även sådana som inte innehåller hormon hos 1177.

Klicka här för att se vårt intim-sortiment