Influensa eller covid-19?

Feber, torrhosta och trötthet är vanliga symtom vid både influensa och covid-19. Infektionerna påminner en hel del om varandra och det kan vara svårt att veta vad du faktiskt drabbats av. Ta reda på hur du upptäcker skillnaderna här. 

Covid-19 är vanligtvis en luftvägsinfektion där en rad olika symtom kan förekomma. Medan de flesta får lindriga besvär som visar sig gradvis och sedan går över av sig själva kan vissa bli så allvarligt sjuka att där de behöver söka vård, då de t.ex. kan få svårt att andas eller utveckla en bakteriell lunginflammation. Läs mer om vid vilka situationer du ska kontakta sjukvård här.

De flesta insjuknar efter 3-5 dagar efter smittotillfället, men det kan dröja upp till 14 dagar innan symtom kommer.

Exempel på symtom vid covid-19

Kvinna som hostar i armvecket och är sjuk i influensa

Foto: Getty Images

 • Hosta
 • Feber
 • Svårt att andas
 • Snuva
 • Täppt näsa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Värk i muskler och leder
 • Förändrad smak och lukt
 • Diarré

Du kan inte avgöra om du drabbats av covid-19 bara genom att utgå från exemplen på symtomen listade här. För det krävs ett PCR-test som analyseras av hälso- och sjukvården. Är du intresserad av självtestning med antigentestsjälvtest som går att utföra i hemmet är det viktigt att du tar reda på hur dessa tester fungerar.

Skillnaden mellan PCR-test och antigentest är att PCR-testet påvisar virusets arvsmassa och antigentest påvisar ett protein som tillhör viruset.

Kom till antigentester för hemmabruk 

Ta reda på hur du ska göra i just din region vid positivt resultat på 1177, i många regioner ska man följa upp med PCR-test. Om du har symptom och ett negativt antigentest är du potentiellt bärare av covid-19 och rekommenderas ett PCR-test (så länge Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har symptom ska testa sig).

Exempel på symtom vid influensa

Influensan kan bryta ut och göra dig mycket sjuk eller enbart ge dig några få lindriga besvär. Det tar vanligtvis 1 – 4 dagar från att du smittats tills att du märker av symtom.

 • Feber (vanligt med hög feber 39-40 grader som håller i sig upp till en vecka)
 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Trötthet
 • Värk i muskler och leder
 • Huvudvärk

För de flesta brukar besvären gå över av sig själva. Men vissa kan bli mer allvarligt sjuka och kan behöva kontakta vården t.ex. vid hög feber som inte går ner efter fyra dygn eller vid hög feber som har gått ner och som sedan börjar stiga igen.

Läs mer om vid vilka situationer du ska kontakta sjukvården här. Precis som vid covid-19 kan man utveckla en bakteriell lunginflammation i samband med influensa. Man kan även få en bakteriell infektion i bihålorna eller öronen.

Influensaviruset är föränderligt vilket gör att din kropp har svårt att skapa ett varaktigt skydd via immunförsvaret, trots att du insjuknat i influensa tidigare. Det är även anledningen till att ett nytt vaccin för säsongsinfluensa måste tas fram varje år.

Flicka ligger i sin säng och tittar på iPad

Foto: Pexels

Vaccinera dig i förebyggande syfte mot årets influensa via Doktor24 och Apoteket.

Kom till bokning av årets influensavaccin