Självtest – covid-19

Inom loppet av 15-30 minuter kan ett antigentest, även kallat självtest eller snabbtest, visa om du kan ha en pågående infektion av covid-19. Testet kan användas både av symtomfria personer och för de med symtom. Dock är testernas känsligheten bäst under infektionens 5 första dagar.

Antigentest är en produkt vars främsta syfte är att minska pandemins smittspridning i samhället. Från början var testet enbart tillgängligt inom vården, men finns nu att tillgå som privatperson.

Om du har symtom på covid-19

Om du har symtom och testar dig med antigentest ska du alltid kontakta vården för instruktioner och PCR test även om du har fått negativt resultat med antigentestet. Det beror på att antigentestet inte helt kan utesluta att du har coronavirus.

> Ska du resa och vill veta vad som gäller? Klicka här för mer info.

Om antigentestet visar positivt

Skulle testet visa positivt ska det följas upp med vårdkontakt för rådgivning, eventuell vidare testning och smittspårning.

> Vill du komma till webbshoppen? Klicka här för antigentester.

Samtliga tester som Apoteket säljer är kvalitetsgranskade och godkända att använda som självtester. De är lätta att använda och ger dig ett färdigt resultat inom en 15-30 minuters period.

Om antigentestet visar negativt

Antigentester är generellt sett mindre känsliga än PCR-tester och ett negativt testresultat utesluter därför inte Covid-19. Om du har symtom ska du alltid kontakta vården för instruktioner och provtagning för PCR-test. Falskt negativa testresultat kan även erhållas om provet inte tagits på rätt sätt. 

> Vill du gå via en mottagning? Boka antigentest via Doktor24.

Ta fortsatt ansvar

Vi på Apoteket jobbar ständigt med att hitta lösningar som gör det enklare för dig att må bra. Antigentestet är en av pusselbitarna till en framtid fri från covid-19 och därmed ett friskare samhälle.

Däremot är det viktigt att fortsätta respektera de svenska myndigheternas allmänna råd till smittskyddslagen som ber dig att stanna hemma vid symtom, kontakta vården för provtagning för PCR test (även vid negativt antigentest om du har symtom), hålla avstånd och tvätta händerna.