Skelettet bryts ned

Bensköra får lätt benbrott. Skandinaviska kvinnor är mest bensköra i hela världen. Varför vet man ännu inte riktigt. Men hur du äter, motionerar och andra livsstilsfaktorer påverkar skelettets styrka. För de som behöver finns olika typer av läkemedelsbehandling som stärker skelettet eller hindrar att det blir svagare.

Är du benskör kan du få benbrott av sådant som andra, med normalstarkt skelett, skulle klara sig ifrån med ett blåmärke eller en lätt stukning.

FAKTaEtt annat namn för benskörhet är osteoporos.

Normalt byggs skelettets benvävnad upp och bryts ned i balans. Hos bensköra tar nedbrytningen överhanden och skelettet blir svagare.

Kvinnor är extra utsatta

I klimakteriet slutar kvinnokroppen nästan helt att producera det benskyddande hormonet östrogen. Därför börjar då nedbrytningen av ben att gå extra fort.

Det har visat sig att just skandinaviska kvinnor är mest bensköra i hela världen. Varför vet man ännu inte riktigt. Att vi blir äldre här än i andra länder är bara en del av förklaringen.

Ämnen som bygger ett starkt skelett

För att hålla skelettet så starkt och hållbart som möjligt behövs kalcium. Och för att kroppen lättare ska tillgodogöra sig kalcium behövs D-vitamin. Tyvärr blir det allt svårare att bilda D-vitamin, och därmed att ta upp kalcium, med åren. Om kroppen inte får i sig tillräckligt med kalcium hämtar den det från skelettet. 

Kalcium är viktigt för andra delar av kroppen än skelettet. Utan kalcium skulle dina muskler upphöra att fungera och ditt blod skulle förlora förmågan att levra sig.

Andra ämnen som ett starkt skelett behöver är till exempel magnesium, zink och K-vitamin. Därför är det bra att äta så allsidigt som möjligt och inte "fastna" i vissa maträtter.

Kalcium i mat kan kompletteras med tillskott

Kalcium finns i viss mat men om du misstänker att du inte får i dig tillräckligt med kalcium via maten kan du komplettera med kalktabletter. Ta dem i samband med måltid, eller som din läkare rekommenderat.

Du bör få i dig minst 800 mg kalcium per dag. Under skolåren, om du är gravid eller om du ammar, behöver du ännu mer, ca 900 mg. Om din mens har upphört kan ett tillägg på 500-1000 mg kalcium per dag möjligen försena den minskning av benmassa som beror på åldern.

En halv liter mjölk, fil eller yoghurt om dagen ger ungefär 600 mg kalcium och ska tillsammans med det kalcium man får i sig från andra livsmedel täcka dagsbehovet av 800 mg kalcium.

För att öka kroppens förmåga att ta upp kalcium, kan du också ta D-vitamintabletter. Det är viktigt att du inte överdoserar D-vitamin eftersom det kan skada kroppen. Tala därför med din läkare innan du börjar med tillskott av D-vitamin.

Läkemedel vid benskörhet

Om benskörheten är orsakad av någon annan sjukdom är det viktigt att behandla den. Om läkemedel är orsaken bör du diskutera med din läkare om hur viktigt det är att fortsätta med läkemedlet. En del läkemedel ökar risken för att falla och få frakturer.

Kalcium och D-vitamin

Kalcium och D-vitamin används både förebyggande mot benskörhet och som tillägg till annan behandling mot benskörhet. Kalcium är nödvändigt för att kroppen ska kunna bilda nytt ben och det behövs D-vitamin för att kroppen effektivt ska kunna ta upp kalcium från tarmen. Det finns tabletter som innehåller både kalcium och D-vitamin.

Bisfosfonater

Läkemedlen som tillhör den här gruppen minskar nedbrytning av skelettet och hjälper därmed till att bygga upp ny skelettvävnad. Därmed minskar risken för benbrott (frakturer).

Inom den här gruppen finns det läkemedel som tas en gång per år, en gång per månad, en gång per vecka, cykliskt eller dagligen. De flesta använder tabletten som ska tas en gång per vecka. Tabletterna måste tas på fastande mage minst en halvtimme före frukost och andra mediciner. Man ska dessutom inte ligga ner inom 30-60 minuter efter att tabletten tagits.

Östrogen

Östrogen kan ges efter klimakteriet för att motverka benskörhet. Östrogen fördröjer benförlusten och bevarar benmassan. På grund av biverkningar som till exempel ökad risk för blodpropp och vissa cancertyper är östrogen inte längre förstahandspreparat vid benskörhet.

SERM (selektiva östrogenreceptormodulerare)

Denna typ av läkemedel har liknande effekter på skelettet som östrogen men har inte visat sig ge biverkningar som bröstcancer.

Strontium

Strontium motverkar nedbrytningen och kan eventuellt även stimulera uppbyggandet av ben. Läkemedlet används främst till äldre kvinnor som inte tål bisfosfonater.

Denosumab

Denosumab är en så kallad monoklonal antikropp som motverkar förlust av benmassa. Benvävnaden blir starkare och risken för benbrott minskar. Läkemedlet injiceras var 6:e månad.

Parathormon, PTH/paratyroideahormon

Läkemedel inom den här gruppen stimulerar uppbyggandet av ben och gör därmed skelettet starkare. PTH injiceras dagligen under högst 24 månader.

Förebygg osteoporos och frakturer genom sund livsstil

Med ökande ålder minskar styrkan i skelettet. Men åldern är inte det enda som påverkar. Minst lika viktigt är hur du lever. Idag finns ingen behandling som kan återge en äldre person skelettstyrkan från yngre dagar. Men det går att bromsa nedbrytningen av skelettet genom livsstilsförändringar.

Sluta röka

Rökning påverkar skelettet negativt bland annat genom att rökningen sänker produktionen av kvinnligt könshormon som har en benskyddande effekt. Tobak innehåller även ämnen som skadar kroppens benbyggande celler (osteoblaster).

På Apoteket kan du få hjälp att bli rökfri

Njut av solen

Det D-vitamin som kroppen behöver för att ta upp kalcium kan huden bilda när den träffas av solens strålar. Utnyttja detta och se till att du kommer ut, både vinter- och sommartid. För att täcka behovet av D-vitamin bör man få solljus på ansikte, armar och ben under cirka 6-8 minuter 2-3 gånger/vecka. Om man är över 60 år och är lite utomhus rekommenderas ett tillskott med 10 mikrogram D-vitamin per dag.

Ge skelettet en stöt

Träning stimulerar blodcirkulationen och ger de celler som bygger upp skelettet en startsignal att börja arbeta. Störst effekt får du av motionsformer som ger skelettet mycket stötar. Raska promenader är bra. Ta en promenad varje dag eller minst tre gånger i veckan.

Andra bra motionsformer för att motverka benskörhet är dans, bollsporter och joggingrundor. Simning och cykling ger inte samma belastning på skelettet, men är ändå bra motionsformer.

När du motionerar förbättrar du också balansen, så att du inte trillar lika lätt. Och de muskler som skyddar dina leder blir större och starkare.

Gå upp i vikt om du är underviktig

Undervikt är faktiskt en riskfaktor för benskörhet. En del av kvinnans skyddande östrogen bildas i kroppens fettdepåer. Därför är det bättre att ha lite hull, än att vara för mager. Lite extra tyngd ökar också belastningen på skelettet, och stimulerar benuppbyggnaden.

Med ökande ålder minskar styrkan i skelettet. Men åldern är inte det enda som påverkar. Minst lika viktigt är hur du lever. Idag finns ingen behandling som kan återge en äldre person skelettstyrkan från yngre dagar. Men det går att bromsa nedbrytningen av skelettet genom livsstilsförändringar.

Undvik att falla

Om du vet att du har ett skört skelett är det extra viktigt att du undviker att falla. Det finns mycket att åtgärda i din egen hemmiljö. Till exempel

  • Ha tillräcklig belysning vid ingången till ditt hem och i hemmet.
  • Ta bort små mattor och lägg halkskydd under de större. Undvik mattor med tjock kant.
  • Ha vägghandtag och gummimatta i badrum.
  • Ha trappräcken vid alla trappor.
  • Använda riktiga skor i stället för tofflor.
  • Undvik läkemedel som ökar risken för att falla.