Samarbeten som gör skillnad

Apoteket vill bidra till en hållbar hälsa, både för individen, men också för samhället och miljön. Hälsosamt företagande och frisk miljö är förutsättningar för att vi människor ska må bra.

Idag står vi inför utmaningar som ojämlik hälsa, klimatförändringar och antibiotikaresistens. Utmaningar som är svåra att ta sig an på egen hand. Vi är övertygade om att aktörer behöver samverka för att ta sig an problemen tillsammans.

Förutom Apotekets samarbeten med Koll på läkemedel, Rädda Barnen och Solvatten samarbetar vi också med patientföreningar för att sprida kunskap och verka för jämlik hälsa.


Rädda Barnen

Här vill Apoteket bidra till katastrofinsatser internationellt och till satsningen På Lika Villkor för att minska diskriminering av barn i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Läs mer om Apotekets samarbete med Rädda Barnen

Koll på Läkemedel 

Att använda läkemedel kan innebära särskilda risker för äldre. Koll på läkemedel försöker förändra situationen på flera sätt. Främst genom att sprida kunskap till äldre och påverka beslutsfattare.

Läs mer om Apotekets samabete med Koll på läkemedel