Samarbeten som gör skillnad

Apoteket vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling både i apoteksbranschen och i samhället i stort. Att hjälpa människor med läkemedel och hälsa är självklara områden för oss, men vi vill också kunna bidra med resurser, produkter och vår kunskap inom andra områden. Därför samarbetar vi i flera olika projekt med olika partners. Här kan du läsa mer om två av våra viktiga samarbeten.


 

Rädda Barnen

Apoteket samarbetar med Rädda Barnen för att bidra till katastrofinsatser internationellt och till satsningen På Lika Villkor för att minska diskriminering av barn i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Läs mer

Koll på Läkemedel 

Att använda läkemedel kan innebära särskilda risker för äldre. Men medvetenheten om detta är inte tillräcklig. Koll på läkemedel försöker förändra situationen på flera sätt: Genom att sprida kunskap till äldre och anhöriga själva, informera förskrivare och påverka beslutsfattare.

Läs mer