Apoteket och Koll på läkemedel

Med stigande ålder ökar läkemedelsanvändningen. Tyvärr upplever många äldre personer problem kopplade till sin läkemedelsbehandling. Till exempel finns det äldre som får läkemedel som kan vara olämpliga för dem, utifrån att de är känsligare för läkemedlens bieffekter.

Apoteket vill uppmärksamma och förändra seniorers läkemedelsbehandling. Därför samarbetar vi med stora pensionärsorganisationer inom projektet Koll på läkemedel.

Det finns nästan två miljoner ålderspensionärer i Sverige. Många av dem använder läkemedel. Samtidigt som många blir hjälpta av läkemedlen kan behandlingen också innebära särskilda risker för äldre.

Ju fler läkemedel – desto större risk för problem

Med högre ålder förändras kroppens känslighet och äldre kan drabbas och få allvarliga följder av biverkningar som inte drabbar yngre. På Apoteket ser vi också att många äldre har svårt med själva hanteringen av läkemedlen, till exempel att förpackningarna kan se olika ut från gång till gång efter byte på apoteket.

Koll på läkemedel är ett samarbete mellan Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Apoteket för bättre läkemedelsbehandling till äldre. Samarbetet har pågått sedan 2009.

kollpalakemedel.se kan du läsa mer, ta del av utbildningar och få tips om hur du som äldre eller anhörig kan bidra till en bättre läkemedelsbehandling.

Gå till Koll på läkemedel

Mejla till oss som jobbar med Koll på läkemedel på Apoteket.

> Ta del av Koll på Läkemedels seminarium här

 

Koll på läkemedels logga