Apoteket och Rädda Barnen

Apoteket samarbetar med Rädda Barnen för barn och ungas hälsa. Vi bidrar ekonomiskt till katastrofinsatser i andra länder men framför allt deltar vi i Rädda Barnens satsning På Lika Villkor för att minska diskriminering av barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Ett liv i hälsa är långt ifrån en självklarhet för många barn och unga. Nära 200 000 barn i Sverige lever i fattigdom och löper stor risk att dö i förtid, bli inlagda på sjukhus eller drabbas av psykisk ohälsa.

De största klyftorna finner vi mellan olika stadsdelar i storstäder som Malmö, Stockholm och Göteborg. Det är i dessa områden vi fokuserar våra insatser tillsammans med Rädda Barnen.

På Lika Villkor

På Lika Villkor är en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras.

Företag, kommuner, barn, unga och föräldrar involveras i satsningen för att skapa en inkluderande dialog. Arbetet i På Lika Villkor fokuserar på fem områden:

  • Demokrati och inflytande – ge verktyg för ökat inflytande och samhällsengagemang.
  • Utbildning – ge förutsättningar för bättre skolresultat och höjd utbildningsnivå.
  • Arbete – skapa förutsättningar för att fler unga och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden.
  • Bostad – arbeta för att alla barn ska ha ett tryggt och bra boende samt en trygg uppväxtmiljö.
  • Hälsa – främja barns hälsa både fysiskt och psykiskt.

Apotekets kompetens på flera språk

Apotekets medarbetare informerar regelbundet om hälsa och läkemedel och vi riktar oss till barn, unga och föräldrar som bor i Järvaområdet i norra Stockholm, och i Göteborg och Malmö. Ibland deltar också barnläkare eller annan vårdpersonal vid informationsträffarna för att kunna svara på medicinska frågor.

Tack vare att många av våra medarbetare är flerspråkiga kan dialogen föras på olika språk, till exempel arabiska och somaliska. Vår personals goda råd brukar vara uppskattade och de boende vittnar om att de får hjälp att ta hand om sin egen hälsa.

Det har också blivit tydligare för dem i vilka lägen Apoteket kan hjälpa till med egenvård, och när det är läge att uppsöka vården.

Var med och stötta Rädda Barnens arbete.


Rädda bernen logotyp