Apoteket samarbetar med Rädda Barnen

Apoteket är partner till Rädda Barnen. Samarbetet handlar både om att bidra till katastrofinsatser internationellt och till Rädda Barnens satsning På Lika Villkor för att minska diskriminering av barn i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

– Vi har ett nära samarbete med Rädda Barnen kring katastrofarbete, men vi vill också bidra till ett hållbart samhälle i Sverige. På Lika Villkor är ett nytt sätt att arbeta med folkhälsa och andra samhällsutmaningar tillsammans med andra partners, säger Anna Rogmark, ansvarig för Apotekets hållbarhetsarbete.

Katastrofhjälp

Apoteket bidrar till Rädda Barnens katastrofarbete både genom egna insamlingar och genom att göra det möjligt för våra kunder att bidra.

En julklapp som räddar barnen

Från nu och fram till jul kommer Apoteket sälja särskilda gåvokort till förmån för Rädda Barnen. Pengarna går till att hjälpa barn och familjer som drabbats av krig och katastrofer. Gåvokortet kostar 95 kr, och för den summan kan t ex ett barn som lider av undernäring få livsviktig näringsbehandling under sex veckor. Det hjälper barnet att öka i vikt, återfå sin energi och bli friskt. Du kan vara med och stötta Rädda Barnens viktiga arbete genom att köpa gåvobeviset som en julklapp på något av våra apotek eller här på apoteket.se.

På Lika Villkor

På Lika Villkor är en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras.

På Lika Villkor arbetar utifrån en samverkansmodell, som innebär att flera aktörer går ihop och samlar kraft kring utmaningar inom exempelvis hälsa, utbildning och arbete. Företag, kommuner, barn och unga involveras för att skapa en inkluderande dialog. Arbete sker inom fem olika områden.

  • Demokrati och inflytande – ge verktyg för ökat inflytande och samhällsengagemang.
  • Utbildning – ge förutsättningar för bättre skolresultat och höjd utbildningsnivå.
  • Arbete – skapa förutsättningar för att fler unga och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden.
  • Bostad – arbeta för att alla barn ska ha ett tryggt och bra boende samt en trygg uppväxtmiljö.
  • Hälsa – främja barns hälsa både fysiskt och psykiskt.
  • Viktigt hälsoarbete

Apoteket har bland annat genomfört träffar med teman kring hälsa som deltagarna själva föreslagit på olika föräldraforum i Malmö.

– Vi finns på många platser i Sverige och våra medarbetare kan bidra med sin kunskap om läkemedel och hälsa. Vi kan informera om olika hälsofrågor, apotekens roll i vårdkedjan och hur vi gör det enklare att må bra med produkter och tjänster både i butiker och digitalt, säger Anna Rogmark. 

Var med och stötta Rädda Barnens arbete på fler sätt!


Rädda bernen logotyp