Vision om ett liv i hälsa och hållbarhet

För Apoteket innebär hållbarhet att vara ett ansvarsfullt företag inom miljö, det sociala området och ekonomi. Detta uttrycktes i bolagets vision ”Ett liv i hälsa” som antogs 2007. Svenska Apoteket har länge varit ett föregångsland i internationellt perspektiv. Apoteken i Jönköpingsområdet var första apoteksverksamheten i Europa att bli miljöcertifierad.

År 2007 antog Apoteket en ny vision: Ett liv i hälsa. Den ska visa att Apoteket verkar för ett hållbart samhälle, där läkemedelsanvändningen är säker, trygg och enkel. Ett sätt att leva upp till visionen har varit ett omfattande och mångårigt kvalitets- och kontrollarbete. Till exempel felanvändning av läkemedel som kan orsaka lidande, och är kostsamt.

Miljön har sedan Apoteksbolaget bildades varit en viktig del i hållbarhetsarbetet. Då var frågan om läkemedelsrester högaktuell. Problemet nämndes ofta i den tidens intensiva miljövårdsdebatter. Läkemedelsrester var inte enbart ett avfallsproblem, utan ett säkerhets- och sekretessproblem. Vissa kasserade läkemedel var attraktiva på den svarta marknaden. Apoteket beslutade sig då för att i samarbete med Astrakoncernen och Kabi-gruppen att uppföra en destruktionsanläggning av modernaste mått.

Mycket av det tidiga miljö- och hållbarhetsarbetet drevs av enheten Kemi & Miljö. Enheten bildades från början inom Stockholms Läns Landsting (SLL), och hade sin upprinnelse i en mindre miljöskandal. När Serafimerlasarettet lades ned tömdes kemilabbet helt enkelt i en container på gatan. Där kunde förbipasserade enkelt plocka på sig av läkemedlen. Enheten bildades för att skapa ordning och reda i hur kasserade produkter omhändertogs. Uppdraget utvidgades så småningom till ett bredare miljöarbete. När Apoteksbolaget i mitten av 1980-talet tog över SLL:s apoteksverksamhet, följde Kemi & Miljö med.

Hållbarhet högre på agendan

Under 1990-talet blev miljön en allt viktigare fråga för Apoteksbolaget. År 1991 antog bolaget sitt första miljöprogram med följande programförklaring: ”En god hälsa förutsätter en god miljö. För ett företag som arbetar inom hälsosektorn är det därför naturligt att ta ett långtgående miljöansvar.”

Målet med programmet var att miljöanpassa verksamheten så långt det var tekniskt och ekonomiskt möjligt. En tidig åtgärd var att driva frågan om kvicksilvertermometrar. Dessa förbjöds den 1 januari 1992.

Miljöprogrammet reviderades flera gånger under 1990-talet, och 1999 fick Apoteket sin första miljöchef i Bo Gunnarsson. Apoteket fick en ny styrelseordförande samma år, riksdagsmannen Jan Bergkvist, som var engagerad i miljöfrågan. Han var förutom ordförande för Apoteket även ordförande för regeringens Miljömålsråd. Nu fick miljöfrågan helt nytt fokus inom Apoteket. En central enhet för miljöfrågor bildades som hanterade företagets övergripande miljöprogram. Tre områden prioriterades: utvärdering av miljöarbetet hittills, ett nytt miljöprogram och arbete med miljöcertifiering.

Apoteken i Jönköpingsområdet var en miljöpionjär inom Apoteket. Denna apoteksverksamheten blev först i Europa med att bli miljöcertifierade enligt miljöledningssystemet EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

Under de kommande åren utbildades apotekspersonalen i miljöfrågorna, enligt programmet Apotekets Gröna Grund. Engagerade och kunniga medarbetare var en förutsättning för ett effektivt miljöarbete.

Apoteket publicerade sin första hållbarhetsredovisning 2005. Från 2008 granskas den av Apotekets externa revisorer, enligt redovisningsprinciper som utgår från riktlinjerna som ställts upp av Global Reporting Initiative. År 2010 införde Apoteket en uppförandekod och inledde egna granskningar av leverantörer.


Bild 1: 25000 tabletter inlämnade från Solnapolisen till Apoteket Kronan i Sundbyberg i oktober 1985. Tabletterna kom från en och samma person. Fotograf Gunilla O´Connor.

Bild 2: Kemienheten i arbete år 1987. Fotograf Eva Jangö.

Bild 3: Kasserade kvicksilvertermometrar i maj 1992. Fotograf Arne Adler.

Bild 4: Jan Bergkvist år 2000. Fotograf Lars Nyman.