Apoteket - Läkemedelsförsörjning

Kontaktuppgifter inom ditt landsting

Vänd dig till sjukhusapteket i ditt landsting så får du snabb hjälp och lokalt stöd av våra representanter på plats.

Läkemedelsleveranser

Telefon: 018 - 611 34 67
Fax: 018 - 611 97 00 
Skicka e-post

Tillverkning

Telefon: 023 - 49 24 85 
Fax: 023 - 49 22 60 
Skicka e-post

Läkemedelsleveranser

Telefon: 018 - 611 34 67
Fax: 018 - 611 97 00
Skicka e-post

Tillverkning

Telefon: 026 - 15 49 49
Fax: 026 - 15 49 98
Skicka e-post

Läkemedelsleveranser

Telefon: 063 - 15 33 38 
Fax: 063 - 15 45 92 
Skicka e-post

Tillverkning

Telefon: 063 - 15 32 39 
Fax: 063 - 15 45 92 
Skicka e-post

Läkemedelsleveranser

Telefon: 0771 - 210 210 val 6 
Fax: 010 - 447 83 60
Skicka e-post

Läkemedelsleveranser

Telefon: 0920 - 28 39 52 
Fax: 0920 - 28 21 85
Skicka e-post

Tillverkning

Telefon: 0920 - 28 39 56 
Fax: 0920 - 28 21 85
Skicka e-post

Läkemedelsleveranser

Telefon: 040 - 33 37 93 
Fax: 040 - 33 67 02
Skicka e-post

Tillverkning

Lund Tillverkning
Telefon: 046 - 17 22 22
Fax: 046 - 17 74 48
Skicka e-post

Kristianstad Cytostatikaberedning
Telefon: 044 - 309 24 12 
Fax: 044 - 309 24 00
Skicka e-post

Läkemedelssupport

Stockholm Nord
Daniela Renner
Telefon: 

Stockholm Syd
Ute Lundgren
Telefon: 010 - 447 74 99
Skicka e-post

Läkemedelsleveranser

Telefon: 018 - 611 34 67 
Fax: 018 - 611 97 00
Skicka e-post

Tillverkning

Steriltillverkning
Telefon: 018 - 611 34 76
Fax: 018 - 611 93 24 

Cytostatikaberedning 
Telefon: 018 - 611 02 80 
Fax: 018 - 50 44 29 

Läkemedelsleveranser

Telefon:054 - 61 51 40 
Fax: 054 - 15 78 38
Skicka e-post 

Tillverkning

Steriltillverkning
Telefon: 054 - 61 79 48 
Fax: 054 - 15 78 38 

Cytostatikaberedning
Telefon: 054 - 61 79 47
Fax: 054 - 61 76 22

Läkemedelsleveranser

Telefon: 090 - 785 11 15
Fax: 090 - 12 55 19
Skicka e-post

Tillverkning

Telefon: 090 - 785 18 77 
Fax: 090 - 12 14 07
Skicka e-post

Läkemedelsleveranser

Telefon: 060 - 14 97 75 
Fax: 060 - 17 33 97 
Skicka e-post

Tillverkning

Telefon: 060 - 18 07 93 
Fax: 060 - 18 49 22
Skicka e-post

Läkemedelsleveranser

Telefon: 010 - 447 73 00
Fax: 010 - 447 83 60
Skicka e-post

Tillverkning

Steriltillverkning
Telefon: 010 - 103 33 67 
Fax: 010 - 10 33 89 42 


Cytostatikaberedning
Telefon: 010 - 103 33 26
Fax: 010 - 10 33 89 42
Skicka e-post