Apoteket - Läkemedelsförsörjning

Kontaktuppgifter inom din region

Vänd dig till Apotekets Kundservice vid frågor om läkemedelsförsörjning och tillverkning.

Läkemedelsleveranser

Telefon: 010 - 447 73 00
Fax: 018 - 611 97 00

skicka e-post

Tillverkning

Cytostatikaberedning

Telefon: 026 - 15 49 49
Fax: 026 - 15 49 98
Skicka e-post

 

Läkemedelsleveranser

Telefon: 010 - 447 71 00
Fax: 031-88 06 95

Skicka e-post

Sjukhusapotek

Telefon: 016 - 10 45 82 
Fax:  
Skicka e-post

Tillverkning

Telefon: 016 - 10 45 82 
Fax: 
Skicka e-post

Läkemedelsleveranser

Telefon: 010 - 447 73 00
Fax: 018 - 611 97 00
Skicka e-post

Läkemedelsleveranser

Telefon: 010 - 447 71 00
Fax: 031-88 06 95

Skicka e-post

Tillverkning

Steriltillverkning
Telefon: 010 - 103 33 67 
Fax: 010 - 10 33 89 42 


Cytostatikaberedning
Telefon: 010 - 103 33 26
Fax: 010 - 10 33 89 42
Skicka e-post

Rekvisition/Läkemedelsleveranser

Telefon: 010 - 447 73 00
Fax: 018 - 611 97 00
Skicka e-post

Tillverkning

Steriltillverkning

Telefon: 010 - 447 81 50
Fax: 010 - 447 80 70

Frågor om recept

Apotekets Kundservice

Telefon: 0771 - 210 210

Skicka e-post