Användning av Apodos ökar patientsäkerheten. Risken för förväxlingar minskar och du vet att patienten alltid får rätt medicin vid rätt tidpunkt. 

Apodos frigör även tid för sjuksköterskan då man slipper dela i dosett och utdelning av medicin kan delegeras till en undersköterska eller ett vårdbiträde. Det är tid som istället kan användas till vård och omtanke.

Även kassation av läkemedel minskar då man endast får läkemedel för max fjorton dagars förbrukning åt gången. Det sparar både kostnader och miljö.

De flesta kan få Apodos

Apodos levereras var sjunde eller var fjortonde dag. Alla som tar läkemedel dagligen och behöver hjälp med sin läkemedelshantering kan få Apodos. Det gäller patienter: 

  • Inom kommunal omsorg
  • De som bor hemma

Om en patient ska få börja med Apodos eller inte är ett beslut som läkaren tar, utifrån varje landstings riktlinjer. 

Är du privatperson och är intresserad av att veta mer om möjligheten att ansöka om tjänsten direkt hos Apoteket, så kan du läsa mer här.

Från produktion till dokumentation

När anslutningen till Apodos är klar kontrolleras receptet av farmacuter på Apoteket. Vi säkerställer att alla läkemedel passar ihop och att inga dubbletter förekommer. Därefter produceras dospåsarna. 

Varje påse fotograferas för att säkerställa att innehållet är rätt. Dessutom dokumenteras hela processen för att enkelt kunna spåras vid behov. För att snabbt och enkelt komma igång med Apodos erbjuder vi även en introduktion/uppföljning till vårdpersonal.

Maila kundservice för mer information.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

Apoteket - Dospåse

För dig som ännu inte kommit igång med Apodos. Här har vi samlat 10 mycket bra skäl till att börja göra det.

Apodos är enkelt för patient

De tabletter och kapslar som ska tas vid ett tillfälle finns samlade i en och samma dospåse.

Apodos ökar friheten för patient

Apodospåsar är lätta att ta med sig.

Apodos ger större kontroll över läkemedlen

Patient behöver aldrig oroa sig för att dosera fel.

Apodos ökar patientsäkerheten

Farmaceutisk kontroll säkerställer att läkemedlen passar ihop och att inga dubletter förekommer.

Apodos frigör tid

Apodos frigör tid mot att dela läkemedel i dosett.

Apodos är mer hållbart

Apodos leder till mindre kassation av läkemedel.

Apodos bidrar till en bättre arbetsmiljö

Minskad stress och oro över feldoseringar och mer tid för vård och omsorg ger en bättre arbetsmiljö.

Lätt att få hjälp

Kontakta Apoteket Dos Kundservice om du har några frågor