Det är läkaren som ansluter en patient till Apodos. Läkaren ska vid anslutningen även inhämta samtycke från patienten att information om dennes läkemedel får delas mellan vårdaktörerna och att information lagras i eHälsomyndighetens register.

Innan du kan förskriva till en ny patient måste denne anslutas till Apodos. Det görs enklast i ordinationsverktyget Pascal. Följ instruktionen för att ansluta en ny patient. När detta är klart kan man påbörja ordinera läkemedel. Innan anslutningen sker behöver patienten ge sitt samtycke.

Observera att i samband med att patienten ansluts till Apodos ”hämtas” patientens eventuella aktuella e-recept och syns i Pascal. Ta gärna ställning till om läkemedlen fortfarande ska gälla och/eller om något i stället bör dosdispenseras.

Därefter tar vi på Apoteket vid och ser till att läkemedlen levereras som de ska. Smidigt och säkert. 

Så här ansluter du en patient till Apodos

Förbered patienten i Pascal

Behörighet till ordinationsverktyget pascal får du via din IT-administratör. Därefter kan du logga in i Ordinationsverktyget med ditt SITHS-Kort.

Till inloggning Pascal
Till Pascals handbok

Slutför registrering och ordinera

Ansvarig läkare slutför registreringen i Pascal i samband med att patienten samtycker att bli dospatient och kan därefter börja ordinera läkemedel.

Beställ eventuella helförpackningar

Beställ eventuella helförpackningar och vid behov mediciner via Pascal.

Beställ eventuella handelsvaror

Patientindividuella läkemedel eller egenvårdsprodukter/handelsvaror som inte finns i Pascal eller som doktorn inte får ordinera inom läkemedelsförmånen kan beställas via mejl till apodos@apoteket.se eller beställas via detta formulär

Läkemedel

Förskrivningarna av Apodos sker i ordinationsverktyget Pascal. Det tillhandahålls av företaget Inera. 

Recept till patient med dosdispenserade läkemedel ska utfärdas i Pascal. Här kan du även göra akuta förskrivningar. Journalsystemet fyller du som läkare i som vanligt. Pascal är under ständig utveckling och förbättring.  

Reservrutin om förskrivning via Pascal inte är möjlig

Om det inte är möjligt att göra förskrivningen via Pascal, ska förskrivningen göras elektroniskt eller på en vanlig receptblankett. Det ska framgå om och när (klockslag)läkemedlet ska dosdispenseras. 

Akut förskrivning

Vi kan numera även erbjuda leveranser av akuta beställningar direkt till din enhet – redan dagen efter. Kostnaden för direktleveransen är 110 SEK per kundnummer och leveranstillfälle. Det enda som behövs är att

  • Din beställning kommer in före ordinarie stopptid.
  • Att din enhet har avtal om direktleverans med Apoteket AB.

Kontakt och support avseende Pascal

Vid frågor angående Pascal kontaktas den lokala Pascal-supporten som finns i varje landsting. Mer information hittar du på ditt landstings hemsida.

Om du saknar egen IT-avdelning kontaktar du Nationell Pascalsupport

  • Direkt på 0771 - 25 10 10
  • Eller fyller i det här formuläret.

Pascal ordinationsverktyg har sin egen support.