Apoteket - Personal på sjukhus

Anslut en brukare

Det är läkaren som initierar och förskriver Apodos. Läkaren behöver även inhämta samtycke från patienten att information om dennes läkemedel får delas mellan vårdaktörerna.  

Innan du kan förskriva till en ny patient/brukare måste denne anslutas till Apodos. Det görs enklast vi ordinationsverktyget Pascal. Följ instruktionen för att ansluta en ny patient. När detta är klart kan man påbörja ordinera läkemedel.

Observera att i samband med att patienten ansluts till Apodos ”hämtas” patientens eventuella aktuella e-recept och syns i Pascal. Ta gärna ställning till om läkemedlen fortfarande ska gälla och/eller om något i stället bör dosdispenseras.

Därefter tar vi på Apoteket vid och ser till att läkemedlen levereras som de ska. Smidigt och säkert. Innan förskrivning av Apodos behöver brukaren godkänna att vården och Apoteket får utbyta information.

Så här ansluter du en brukare

Förbered patienten i Pascal

Behörighet till ordinationsverktyget pascal får du via din IT-administratör. Därefter kan du logga in i Ordinationsverktyget med ditt SITHS-Kort.

Till inloggning Pascal
Till Pascals handbok

Slutför registrering och ordinera

Ansvarig läkare slutför registreringen i Pascal i samband med att patienten samtycker att bli dospatient och kan därefter börja ordinera läkemedel.

Beställ eventuella helförpackningar

Beställ eventuella helförpackningar och vid behov mediciner via Pascal.

Till Ej dosdispenserat

Beställ eventuella handelsvaror

Patientindividuella läkemedel eller egenvårdsprodukter/handelsvaror som inte finns i Pascal eller som doktorn inte får ordinera inom läkemedelsförmånen kan beställas via mejl till apodos@apoteket.se eller via särskild faxblankett Läkemedel faxblankett Egenvård . 

Reservrutin för anslutning av brukare

Om kontakten med Pascal av någon anledning bryts kan du ansluta brukaren manuellt enligt reservrutinen nedan. 

 1. Kontakta Apodos kundservice 0771-210 210 för att ansluta brukaren.
 2. Vid direktleverans till enheten behöver vårdtagaren gör ett val av betalningsätt och där välja att betala via faktura alternativt via ett delbetalningsavtal för att varorna ska kunna faktureras i efterskott. Vårdtagaren kan även ansöka om att betala via autogiro.

Du som läkare förskriver

Läkemedel

Förskrivningarna av Apodos sker i ordinationsverktyget Pascal. Det tillhandahålls av företaget Inera. 

Recept till patient med dosdispenserade läkemedel ska utfärdas i Pascal. Här kan du även göra akuta förskrivningar. Journalsystemet fyller du som läkare i som vanligt. Pascal är under ständig utveckling och förbättring.  

Reservrutin om förskrivning via Pascal inte är möjlig

Om det inte är möjligt att göra förskrivningen via Pascal, ska förskrivningen göras elektroniskt eller på en vanlig receptblankett. Det ska framgå om och när (klockslag)läkemedlet ska dosdispenseras. 

Akut förskrivning

Vi kan numera även erbjuda leveranser av akuta beställningar direkt till din enhet – redan dagen efter. Kostnaden för direktleveransen är 90-110 SEK per kundnummer och leveranstillfälle. Det enda som behövs är att

 • Din beställning kommer in före ordinarie stopptid.
 • Att din enhet har avtal om direktleverans med Apoteket AB.

Kontakt och support avseende Pascal

Vid frågor angående Pascal kontaktas den lokala Pascal-supporten som finns i varje landsting. Mer information hittar du på ditt landstings hemsida.

Om du saknar egen IT-avdelning kontaktar du Nationell Pascalsupport

 • Direkt på 0771 - 25 10 10
 • Eller fyller i det här formuläret.

Pascal ordinationsverktyg har sin egen support.

Aktuellt sortiment för Apodos

Apoteket - Läkemedel

Här hittar du Apoteketet aktuella sortimentslista för dosförpackade läkemedel – inklusive licensläkemedel.

Dossortimentet grundar sig bland annat på Läkemedelskommiténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte (TLV).

 • Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensiering.
 • Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.
 • Dosleverantören delar, av farmaceutiska skäl, inte tabletter i mindre än halva delar. 

VIKTIG INFO till förskrivare!

Uppdaterad 2017-03-22

Oralovite åter restnoterat

Läkemedelsföretaget Meda har meddelat att Oralovite kommer att vara restnoterat till i oktober 2017. Detta gör att förskrivare snarast möjligt behöver sätta ut ordinationer av Oralovite som dispenserat, med en samtidig bedömning om ersättande läkemedel behövs. Beviplex Forte kan vara ett dispenserbart alternativ, men skiljer sig ändå i innehåll och dos från Oralovite. Dosapoteket har påbörjat att kontakta vården och gör samtidigt en flytt av ordinationen från dispenserat till expedition som originalförpackning, om man inte får direktiv från förskrivaren om total utsättning av Oralovite.

 

Persantin Depot kan ej längre dosdispenseras

Tillverkningsprocess och läkemedelskomposition har ändrats för Persantin Depot och i samband med detta så har även förvaringsbetingelser förändrats. Läkemedlet kan inte längre dosdispenseras då det är fuktkänsligt och måste förvaras i sin originalförpackning. Dosapoteket kontaktar vården om åtgärd och flytt till expedition som originalförpackning. Eftersom Persantin Depot rent systemmässigt tyvärr inte kan plockas bort från dispenserbara sortimentet så länge det finns disp-ordinationer kvar så vill vi uppmärksamma er på att man inte ska flytta ordinationer av detta läkemedel från originalförpackning till dispenserat. Risken blir annars stor att dosapoteket får ringa flera gånger gällande samma patienter då Persantin hela tiden återinsätts som dispenserat.

  

Angående korta kurer ordinerade som dispenserat i Apodos

Vid insättning av korta kurer av läkemedel (ofta antibiotika) i dispenserad dos är det ofta oklart om jourdoser delats ut och när i så fall behandling påbörjats. Dosapoteket har därför bestämt att oavsett om en sådan ordination är insatt akut eller med nästa leverans så flyttas den korta kuren momentant från dispenserad dos till expedition som originalförpackning. Ett meddelande skickas även i Pascal till förskrivaren: ”Hej! För kännedom flyttades ordinationen av XX så att patienten har möjlighet att hämta ut sitt läkemedel på ett lokalt apotek och kunna påbörja sin kur fortast möjligt. Med vänlig hälsning Dosapoteket.”

Välj landsting och ladda ner lista

Lista sorterat på läkemedelsnamn

Sortimentet för Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Lista sorterat på ATC-kod

Sortimentet för Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Apoteket har fått förtroende att försörja följande läns landsting med Apodos

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Stockholm
 • Gotland
 • Östergötland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Blekinge