Apoteket - Personal på sjukhus

Anslut en brukare

Det är läkaren som ansluter en brukare till Apodos. Läkaren ska vid anslutningen även inhämta samtycke från patienten att information om dennes läkemedel får delas mellan vårdaktörerna och att information lagras i eHälsomyndighetens register.

Innan du kan förskriva till en ny patient/brukare måste denne anslutas till Apodos. Det görs enklast vi ordinationsverktyget Pascal. Följ instruktionen för att ansluta en ny patient. När detta är klart kan man påbörja ordinera läkemedel. Innan anslutningen sker behöver brukaren ge sitt samtycke.

Observera att i samband med att patienten ansluts till Apodos ”hämtas” patientens eventuella aktuella e-recept och syns i Pascal. Ta gärna ställning till om läkemedlen fortfarande ska gälla och/eller om något i stället bör dosdispenseras.

Därefter tar vi på Apoteket vid och ser till att läkemedlen levereras som de ska. Smidigt och säkert. 

Så här ansluter du en brukare

Förbered patienten i Pascal

Behörighet till ordinationsverktyget pascal får du via din IT-administratör. Därefter kan du logga in i Ordinationsverktyget med ditt SITHS-Kort.

Till inloggning Pascal
Till Pascals handbok

Slutför registrering och ordinera

Ansvarig läkare slutför registreringen i Pascal i samband med att patienten samtycker att bli dospatient och kan därefter börja ordinera läkemedel.

Beställ eventuella helförpackningar

Beställ eventuella helförpackningar och vid behov mediciner via Pascal.

Till Ej dosdispenserat

Beställ eventuella handelsvaror

Patientindividuella läkemedel eller egenvårdsprodukter/handelsvaror som inte finns i Pascal eller som doktorn inte får ordinera inom läkemedelsförmånen kan beställas via mejl till apodos@apoteket.se eller beställas via detta formulär.

Reservrutin för anslutning av brukare

Om kontakten med Pascal av någon anledning bryts kan du ansluta brukaren manuellt enligt reservrutinen nedan. 

 1. Kontakta Apodos kundservice 0771-210 210 för att ansluta brukaren.
 2. För direktleverans till enheten behöver vårdtagaren betala via faktura eller ett kreditavtal. Det är därför bra om vårdtagaren gör ett val av betalningsätt och där väljer att betala via faktura alternativt via ett kreditavtal med delbetalning för att varorna ska kunna faktureras i efterskott. Görs inget val så kommer faktura att väljas automatiskt. Vårdtagaren kan även ansöka om att betala via autogiro. Det går också att göra ansökan om kreditavtal med delbetalning samt autogiroansökan online med BankID.

Kreditansökan med delbetalning online med Bank ID

Kreditansökan med delbetalning 

Autogiroansökan online med BankID

Autogiroansökan

Du som läkare förskriver

Läkemedel

Förskrivningarna av Apodos sker i ordinationsverktyget Pascal. Det tillhandahålls av företaget Inera. 

Recept till patient med dosdispenserade läkemedel ska utfärdas i Pascal. Här kan du även göra akuta förskrivningar. Journalsystemet fyller du som läkare i som vanligt. Pascal är under ständig utveckling och förbättring.  

Reservrutin om förskrivning via Pascal inte är möjlig

Om det inte är möjligt att göra förskrivningen via Pascal, ska förskrivningen göras elektroniskt eller på en vanlig receptblankett. Det ska framgå om och när (klockslag)läkemedlet ska dosdispenseras. 

Akut förskrivning

Vi kan numera även erbjuda leveranser av akuta beställningar direkt till din enhet – redan dagen efter. Kostnaden för direktleveransen är 90-110 SEK per kundnummer och leveranstillfälle. Det enda som behövs är att

 • Din beställning kommer in före ordinarie stopptid.
 • Att din enhet har avtal om direktleverans med Apoteket AB.

Kontakt och support avseende Pascal

Vid frågor angående Pascal kontaktas den lokala Pascal-supporten som finns i varje landsting. Mer information hittar du på ditt landstings hemsida.

Om du saknar egen IT-avdelning kontaktar du Nationell Pascalsupport

 • Direkt på 0771 - 25 10 10
 • Eller fyller i det här formuläret.

Pascal ordinationsverktyg har sin egen support.

Aktuellt sortiment för Apodos

Apoteket - Läkemedel

Här hittar du Apotekets aktuella sortimentslista för dosförpackade läkemedel – inklusive licensläkemedel.

Dossortimentet grundar sig bland annat på Läkemedelskommiténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte (TLV).

 • Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensiering.
 • Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.
 • Dosleverantören delar, av farmaceutiska skäl, inte tabletter i mindre än halva delar. 

Uppdaterad 2018-11-21

Välj landsting och ladda ner lista

Lista sorterat på läkemedelsnamn

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Lista sorterat på ATC-kod

Sortimentet för Stockholm och Gotland

Sortimentet för Västra Götaland och Halland

Apoteket har fått förtroende att försörja följande läns landsting med Apodos

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Stockholm
 • Gotland