TBE

TBE - fästingburen hjärninflammation

Fästingsäsongen varar oftast från april till oktober, men vid en mild vinter kan säsongen förlängas betydligt. För att minska risken för TBE är det bäst att ta bort fästingen så fort som möjligt. Prova att frigöra den med fästinglasso eller fästingplockare.

Symtom på TBE

Om du har smittats av TBE-viruset kan du efter 1-2 veckor drabbas av lindrig feber samt huvud- och kroppsvärk. De här besvären varar upp till en vecka, varefter de flesta blir friska. Men hos cirka var tredje smittad sprids viruset vidare till hjärna och hjärnhinnor. Då insjuknar du igen med hög feber, huvudvärk, svår nackstyvhet, kräkningar, yrsel och påverkat allmäntillstånd.

Runt 100-150 personer insjuknar i TBE varje år i Sverige. Kom ihåg att du kan vaccinera dig mot TBE

Ta kontakt med sjukvården om

  • Du några veckor till någon månad efter fästingbettet insjuknar med huvudvärk, feber, muskelvärk, nackstelhet m.m.
  • Du får en ringformad hudrodnad som breder ut sig runt fästingbettet. Hudutslaget dyker upp 1 till 4 veckor efter att du blivit biten.
  • Bettet blir rött, svullet och varigt.
  • Du ofta vistas och blir fästingbiten i områden där TBE förekommer, då bör du diskutera vaccination.

 

> Lär dig hur du tar bort ett fästingsbett här.