Djur och insektsbett

Katter och insektsbett

I vissa områden i Sverige är det vanligt med huggorm. Risken för huggormsbett är störst varma och soliga vår- och försommardagar. Det händer att katter blir ormbitna och då oftast i framben eller tass.

Fastän katter vanligtvis klarar av ormbett bör du kontakta veterinär om du misstänker att din katt blivit biten.

Håll katten stilla 

Ett ormbett kan vara farligt för visa djur, bland annat katter. Därför bör du alltid kontakta kontakta en veterinär om din katt har blivit ormbiten. Tills ni är på plats hos veterenären, försök att hålla katten stilla, speciellt om den har blivit biten i tassen. Kyl också bettstället ordentligt.

Om du bor i ett ormtätt område eller har långt till veterinär, till exempel om du befinner dig ute i skärgården, bör du kontakta veterinär innan för att rådgöra om du ska ha någon behandling till hands om olyckan skulle vara framme.

Om din katt fått ett insektsbett

De flesta katter klarar av ett enstaka insektsbett bra. Är det däremot många getingstick eller bistick så kan din katt bli mycket dålig.

Vissa katter kan precis som vi människor vara överkänsliga för insektsbett och kan bli dåliga även efter ett enstaka bett. Det gäller främst korthåriga och tunnhåriga katter som är särskilt utsatta.

Ta kontakt med veterinär

  • Om din katt är överkänslig mot insektsbett.
  • Om din katt får många bett.
  • Om bettet tar så att det finns en risk för svullnad i svalg och luftvägar.
  • Om din katt verkar allmänpåverkad.