Insektsbett

Lindring och tips mot instektsbett

Vanligtvis behöver du ingen behandling vid insektsstick eller -bett. Däremot är det viktigt att inte klia på bettet, eftersom det lätt kan bli infekterat. Ett tips om det kliar olidligt mycket är att sätta en häfta över bettet och klia på häftan istället.

Dämpa klådan med receptfria mediciner

Ta snabbt bort gadden om den sitter kvar. Sedan behövs oftast ingen behandling vid insektsstick eller -bett. Det kan räcka att badda med kallt vatten.

Att badda med en Alsolprodukt kan lindra klådan efter insektsbett och går att använda på riktigt små barn. Du kan även prova att använda Xylocain, från 1,5 år, en lokalbedövande salva som smörjs direkt på bettet. Efter 5 minuter lindras klådan och smärtan.

Vid kraftigare klåda och inflammation kan du smörja med medel som innehåller kortison och verkar dämpande på besvären, bland annat Mildison Lipid, som rekommenderas för personer från 2 år.

Om du är extra känslig för myggbett och över 12 år går det bra att ta en Kestine-tablett som är ett antihistamin. 

Vissa stick kan vara farliga

Stick på känsliga ställen, till exempel tunga eller svalg, kan vara farliga. För personer som är allergiska mot vissa insektsgifter, till exempel från geting eller bi, kan reaktionen bli häftig. Om du vet med dig att du är allergisk eller får stora utslag av insekter, är det bra att kontakta sjukvården för att få allergimedicin att ha redo om du skulle bli stucken eller biten.

Visste du att ...

Varje individ har olika benägenhet att locka till sig mygg, beroende på olika kroppsdofter, dessutom kan myggorna vara mer eller mindre glupska. Ett myggmedels effekt att avvisa myggen beror bland annat på:

  • Hur stor dos du applicerar
  • Hur mycket du svettats
  • Omgivningens temperatur och fuktighet

Ta omedelbart kontakt med läkare

  • Om du har fått geting- eller bistick i munnen.
  • Om du får feber, hudutslag eller svullnad på andra ställen än där bettet sitter.
  • Vid illamående, slöhet eller andningssvårigheter efter geting- eller bistick.
  • Om du tidigare har reagerat kraftigt på insektsstick.
  • Om barn under 3 år eller gamla, drabbas av flera stick av bi och geting eller bett av broms.