Borrelia

Borrelia – bakteriesjukdomen som sprids av fästingar

Borrelia orsakas av bakterier som finns i fästingens magtarmkanal. Det vanligaste symtomet på en borreliainfektion är en rodnad som är större än en femkrona och breder ut sig kring bettet. Kontrollera därför bettområdet under minst 4 veckor.

Hos en tredjedel av de infekterade uppstår inte den typiska rodnaden. Andra symtom på infektion kan vara trötthet, huvudvärk eller lätt feber. I enstaka fall kan man drabbas av symtom från nervsystemet. Dessa besvär kan vara ganska diffusa.

Förutom symtomen på infektion kan man också uppleva illamående, viktnedgång, lindrig feber, eller smärtor i armar, ben, nacke eller rygg. Delar av ansiktet kan bli tillfälligt förlamade.

Behandling mot borrelia

Om du fått en borreliainfektion behandlas du med antibiotika i tablettform. Symtomen brukar ge med sig efter cirka en veckas antibiotikakur och du är på väg att bli återställd inom någon månad. 

Se till att få behandling så snart som möjligt när du upptäckt att du fått en infektion. Ju längre du går utan att bli behandlad desto längre tid kan det ta för symtomen att försvinna. 

> Du kan söka vård för borrelia hos Doktor24 här

Sök hjälp vid minsta misstanke

Det är alltid bättre att vara på den säkra sidan, framförallt om du går runt och oroar dig för att du kan ha fått en borreliainfektion i kroppen. Hos Doktor24 kan du få snabb, digital hjälp av en läkare som gör en bedömning och sedan sätter in behandling vid eventuell infektion.

Ta kontakt med sjukvården om

  • Du några veckor till någon månad efter fästingbettet insjuknar med huvudvärk, feber, muskelvärk, nackstelhet m.m.
  • Du får en ringformad hudrodnad som breder ut sig runt fästingbettet. Hudutslaget dyker upp 1 till 4 veckor efter att du blivit biten.
  • Bettet blir rött, svullet och varigt.
  • Du ofta vistas och blir fästingbiten i områden där fästingar förekommer.

> Lär där hur du tar bort ett fästingbett här.