På Om Apoteket publiceras löpande vår finansiella information.

Gå till Om Apoteket - finansiell information.