På Om Apoteket publiceras löpande vår finansiella information.

Gå till Om Apoteket - finansiell information.


Apoteket i korthet
En kort presentation av Apoteket och en sammanfattning av års- och hållbarhetsredovisningen.
www.omapoteket.se