Var tredje äldre ramlar hemma – bli inte en av dem

Det är mycket som förändras i kroppen och våra sinnen när vi blir äldre. Bland annat medför det att risken för att ramla ökar. Ett fall kan leda till både allvarliga skador och svårigheter att klara sin vardag. Men det finns sätt att minska risken.

De flesta som faller gör det faktiskt i sin bostad. Var tredje person i eget boende faller minst en gång per år. I de äldre åldersgrupperna är det vanligast att man snubblar/snavar, drabbas av yrsel, trampar fel eller tappar balansen. För de äldsta är förlust av balans den vanligaste orsaken till fall. Och det kan få allvarliga följder.

Tre dödsfall varje dag

Tre äldre personer, över 65 år, dör varje dag i Sverige till följd av fallolyckor. Under 2015 dog 246 personer i vägtrafiken och mer än fyra gånger så många, närmare bestämt 1 056 personer, dog i fallolyckor. Av dessa var över 90 procent äldre än 65 år.

Fallolyckorna är ett stort och tyvärr även ökande folkhälsoproblem. Det är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar.

Få känner till mängden

Fallskadorna orsakar alltså stort personligt lidande. Dessutom åsamkar de samhället stora kostnader, uppskattningsvis cirka 24 miljarder kronor per år, enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Trots att fallolyckor dominerar olycksbilden så totalt är det få som känner till detta. Vid samtliga mätningar som gjorts tror svenska folket att det är vägtrafiken som genererar flest dödsfall och flest antal svårt och lindrigt skadade. Endast någon procent tror att det är fallolyckor.

Bra metoder för att förebygga

Det finns idag bra metoder för att förebygga fallskador hos äldre. Med dessa åtgärder kan skadorna minska och livskvaliteten för de äldre öka, samtidigt som kostnaderna och belastningen på sjukvården minskar. De vanligaste orsakerna till fallolyckor bland äldre finner du nedan, samt förslag på hur du kan förebygga dessa:

ORSAK TILL FALLOLYCKA  FÖREBYGG SÅ HÄR
Nedsatt balans  Motionera, träna muskelstyrka
Nedsatt muskelstyrka  Motionera, träna muskelstyrka
Medicinering med läkemedel Se över dina läkemedel, tala med din läkare om du får olämpliga läkemedel för äldre. Är du över 75 år och har fem läkemedel eller fler har du rätt till en Läkemedelsgenomgång
Nedsatt syn och hörsel  Använd rätt glasögon, hörapparat
Dålig nutrition Ät och drick varierat och tillräckligt mycket
Nedsatta reflexer Motionera, träna balans och muskelstyrka
Den omgivande miljön Undanröj risker i hemmet, använd hjälpmedel, var försiktig när du går ut

Fallskador i siffror

Under 2013:

  • Omkom 1 662 personer i fallolyckor
  • Blev över 70 000 inlagda i sluten sjukhusvård på grund av fall
  • Uppsökte över 270 000 personer ett akutsjukhus efter att ha skadats i fallolyckor.

 

Text: Lars-Åke Söderlund

Läs mer om fallskador bland äldre på Koll på läkemedel