Precis som för oss människor kan du vaccinera din häst som skydd mot vissa sjukdomar. Sjukdomarna vi vaccinerar hästar mot är allvarliga och det finns vaccinationsprogram som du bör följa. Det är viktigt att hästar blir vaccinerade för att en sjukdom ska förhindras att spridas.

I Sverige vaccineras hästar ofta mot hästinfluensa, virusabort, stelkramp och nu även mot botulism. Det finns också andra sjukdomar som du kan vaccinera din häst mot.

Ta kontakt med veterinär

  • För mer information om vaccination

Hästinfluensa är en mycket smittsam virussjukdom som ger influensaliknande symtom, hög feber, ömhet i muskler och hosta. Kraftfullheten varierar beroende på om hästen tidigare haft influensa eller tidigare varit vaccinerad. Smittan är luftburen och kan ske både direkt mellan hästar men också indirekt via utrustning och människor. Hästar som tävlar måste vaccineras mot hästinfluensa varje år för att få starta.

  • Kontakta veterinär för förebyggande vaccinationsprogram.

Virusabort eller rhinopneumonit

Virusabort orsakas av ett herpesvirus (equint herpesvirus typ 1 = EHV-1). Virusinfektionen kan hos dräktiga ston orsaka kastning det vill säga att stoet aborterar. Stoet kan kasta utan att ha visat tecken på sjukdom. Virus angriper fostret och kastningen sker från ett par veckor till flera månader efter att stoet smittats.

Vid fullgången dräktighet kan föl födas levande men infekterade och försvagade. Fölen dör ofta inom några dagar och är en effektiv smittspridare.

Icke dräktiga hästar

Virusabort kallas också rhinopneumonit och ger inte alltid symtom. Hos icke dräktiga hästar ses en övergående förkylning med hosta och näsflöde med eller utan feber. Herpesviruset blir kvar i kroppen och kan aktiveras igen vid stress. Det är främst unga hästar som visar symtom. Infektionen kan i ovanliga fall ge neurologiska symptom som exempelvis vinglig gång.

Det finns vaccin mot virusabort som används dels till tävlingshästar där man vill skydda dem mot luftvägsinfektion, dels till avelsston för att skydda från kastning.

Viruset är framför allt en luftburen smitta men andra smittvägar förekommer.

  • Kontakta veterinär för förebyggande vaccinationsprogram.

Alla hästar bör vaccineras mot stelkramp (tetanus). Det ger ett bra skydd om hästen drabbas av någon typ av sårskada. Stelkramp orsakas nämligen av jordbakterier som finns överallt i miljön. Bakterierna utvecklas till ett toxin (ett gift) i syrefattiga miljöer som exempelvis djupa sticksår. Giftet angriper nervsystemet med symtom som stela rörelser och kramp, vilket gör att hästen får svårt att äta.

Krampanfallen leder slutligen till förlamning av andningsmuskulaturen. Kontakta omedelbart veterinär om du misstänker stelkramp. Kontakta också veterinär vid sårskador som djupa sticksår. Vaccination mot stelkramp bör ges redan till föl, och sedan fyllas på minst vart tredje år.

  • Kontakta veterinär för förebyggande vaccinationsprogram.

Orsakas av nervgiftet botulin

Botulism orsakas av nervgiftet botulin eller botulinumtoxin som är ett av de mest potenta gifterna som finns. Botulinum produceras av bakterien Clostridium botulinum som trivs bäst i syrefria miljöer. Den vanligaste förgiftningsvägen vid botulism hos vuxna hästar är intag av foder eller strö som innehåller toxin.

Om jord, gödsel, gammal förna och/eller kadaver kommer med i fodret vid skörden kan bakteriesporerna få goda förutsättningar att växa till. Botulinumvaccination ges en gång årligen.

  • Kontakta veterinär för förebyggande vaccinationsprogram.