Vissa sår och skador som din hund drabbas av kan du själv ta hand om. Här får tips och råd om när du bör kontakta veterinär.

Här kan du se vad som passar att ha till hands hemma i form av förband för hunden.

Ormbett

På vissa ställen är det ganska vanligt med huggorm. Det är störst risk för huggormsbett varma och soliga vår- och försommardagar. Hunden blir oftast biten i nosen eller läpparna men även bett i tassarna förekommer. Hur dålig en hund blir efter bettet är individuellt men beror också på var bettet tar. Ett bett i en tass ger ofta allvarligare symtom än ett bett i nosen. I lindriga fall uppstår bara en svullnad kring bettstället. Ett ormbett kan också vara mycket allvarligt för hunden och leda till njur- och leverskador där vissa individer inte överlever.

Misstänker du att din hund har blivit ormbiten ska du omedelbart kontakta veterinär. Håll hunden i stillhet i synnerhet om bettet har tagit i en tass. Kyl också bettstället.

Bor du i ett ormtätt område eller du har långt till veterinär, till exempel om du befinner dig ute i skärgården, bör du kontakta veterinär innan för att rådgöra om du ska ha någon behandling till hands om olyckan skulle vara framme.

Ta kontakt med veterinär

  • Om du misstänker att din hund blivit ormbiten.

Insektsbett

De flesta hundar klarar av ett enstaka insektsbett bra. Är det däremot många geting- eller bistick så kan din hund bli mycket dålig. Vissa hundar kan precis som vi människor vara överkänsliga för insektsbett och kan bli dåliga även efter ett enstaka bett.

Observera att din hund också kan reagera om den får många knott- eller myggbett. Korthåriga och tunnhåriga hundar är särskilt utsatta.

Ta kontakt med veterinär

  • Om din hund är överkänslig mot insektsbett.
  • Om din hund får många bett.
  • Om bettet tar så att det finns en risk för svullnad i svalg och luftvägar.
  • Om din hund verkar allmänpåverkad.

Även din hund kan ha ont och känna smärta. Smärta kan bero på många olika saker den kanske är nyopererad eller har skadat sig. Det kan också finnas en bakomliggande sjukdom som orsakar smärtan. En hund visar smärta på olika sätt beroende på var den har ont, till exempel att den haltar eller visar ovilja att röra sig. Det är viktigt att ta reda på varför hunden har ont för att kunna ge den rätt behandling. Kontakta därför veterinär om din hund verkar ha ont någonstans. I dag finns flera receptbelagda smärtstillande mediciner som din veterinär kan skriva ut.

Viktigt

Använd aldrig smärtstillande mediciner för människa till din hund utan att först rådgöra med veterinär.

Sårskador är en av de vanligaste orsakerna till akuta veterinärbesök. Om såret behöver sys är det viktigt att din hund får veterinärvård så fort som möjligt. Likaså om hunden behöver antibiotika för att förhindra en sårinfektion. Ju tidigare antibiotika sätts in, desto mindre blir risken för att en sårinfektion ska utvecklas. Ett sådant exempel kan vara bitsår från en annan hund eller katt, även om såret inte ser så allvarligt ut från utsidan. Hundarnas munflora innehåller en mängd olika bakterier som kan orsaka infektion och ofta bildas fickor under huden vid ett hundbett, där bakterierna kan frodas.

Mindre sår och skråmor på din hund, kan du ofta ta hand om själv. Det är alltid hundens allmäntillstånd och sårskadans omfattning som är avgörande för om du kan ta hand om såret själv, eller behöver uppsöka veterinär. Ett extra telefonsamtal för att fråga om råd, är aldrig fel. Vid vissa typer av sårskador ska du alltid kontakta veterinär eftersom det ibland kan vara svårt att själv avgöra hur allvarlig sårskadan är.

För att undvika att din hund slickar på såret kan den behöva en halskrage.

Tänk på att

Även ett mindre sår, som sitter så till att det hela tiden glipar när hunden rör sig, kan behöva sys för att det ska kunna läka ordentligt.

Ta kontakt med veterinär vid

  • Sticksår
  • Bitsår
  • Sår vid ögonen
  • Stora eller djupa sår som behöver sys.

Allmänt om förgiftningar

Misstänker du att din hund blivit förgiftad av något, till exempel medicin, råttgift, glykol eller någon växt, kontakta alltid veterinär omgående. Får du inte tag på någon veterinär ring Giftinformationscentralen.

Råttgift

Hundar kommer ibland åt och får i sig råttgift. Råttgift innehåller ämnen som gör att blodet inte kan stelna vilket gör att hunden kan dö av inre blödningar om den inte kommer under behandling. Hur allvarligt det är beror på storleken på hunden och hur mycket gift den fått i sig. Det är därför mycket viktigt att du alltid kontaktar veterinär om du misstänker att din hund fått i sig råttgift.

Glykol

Glykol som kan finnas i bilens kylarvätska smakar sött och kan därför vara attraktivt för en hund. Glykol är dock mycket giftigt och kan ge livshotande skador även i små mängder. Misstänker du att din hund fått i sig glykol ska du omedelbart kontakta din veterinär.

Giftalger

Giftalger eller blåalger kan vid gynnsamma förhållanden börja blomma och driva in mot stränder. Badar hundar eller dricker av vattnet med blommande blåalger får de i sig algtoxiner vilket är mycket giftigt. Hunden kan drabbas av kräkningar, diarréer, kramper samt att lever och njurar kan slås ut. I allvarliga fall där hunden inte får behandling kan dödsfall inträffa. Din hund kan bli sjuk mycket snabbt och det är därför viktigt att du snarast kontaktar veterinär om din hund har fått i sig giftalger eller badat i vatten med giftalger.

Choklad

Choklad innehåller teobromin som är giftigt för hundar. Din hund kan få kräkningar, buksmärtor, kramper och även dödsfall har förekommit. Hur sjuk din hund blir beror på hur mycket choklad den har ätit liksom om det är mörk eller ljus choklad. Choklad med hög kakaohalt innehåller mer teobromin och är alltså farligare för hunden. Ge därför aldrig din hund choklad eller ha choklad framme som hunden kan stjäla. Kontakta veterinär om du misstänker att din hund fått i sig för mycket choklad. Försök att ta reda på hur mycket choklad din hund kan ha fått i sig för att veterinären lättare ska kunna bedöma situationen.