Problem med könsorgan och urinvägar är inget ovanligt hos hundar. Här kan du ta del av information och råd om bland annat urinsten, urinvägsinfektion och förhudskatarr. Kontakta alltid din veterinär om du misstänker något allvarligare tillstånd hos din hund.

Urinsten kan bildas i hela urinsystemet men vanligen hittar man stenar i urinblåsa och urinrör hos hundar. Stenar i njurarna är ovanligt. Att förebygga stenbildning är naturligtvis önskvärt vilket kan ske med hjälp av medicinskt foder. Ta kontakt med veterinär om du misstänker att din hund har urinsten eller visar tecken på att inte kunna kissa.

Stenarna har olika sammansättning

Hur behandlingen utformas vid fynd av urinsten varierar beroende på vilken typ av sten din hund har eftersom stenarna har olika sammansättning. Exempel på stenar är struvit och kalciumoxalat.

Visar din hund tecken på stopp i urinvägarna, det vill säga den försöker kissa men kan inte, ska du omgående kontakta veterinär. I det akuta läget tömmer veterinären urinblåsan, undersöker och bedömer hundens hälsotillstånd för att sedan kunna sätta in behandling. Din veterinär rekommenderar sedan ofta ett foder som kan lösa upp och förebygga nya stenar.

Ta kontakt med veterinär

 • Om du misstänker att din hund har urinsten.
 • Om din hund visar tecken på att inte kunna kissa.

Urinvägsinfektion (UVI) orsakad av bakterier är en åkomma som ibland drabbar hundar. Tecken på UVI är blod i urinen och att hunden försöker kissa men lite eller ingen urin kommer ut. Symtomen ses också vid andra typer av urinvägslidanden, till exempel när plugg har bildats eller en sten fastnat i urinröret. Kontakta veterinär vid misstanke om UVI.

Behandla med lämpligt antibiotikum

Merparten av urinvägsinfektioner och framför allt komplicerade och kroniska urinvägsinfektioner måste behandlas med ett lämpligt antibiotikum. Lättare urinvägsinfektioner kan ibland läka av sig självt utan någon antibiotikabehandling.

Ta kontakt med veterinär

 • Om din hund har svårt att kissa.
 • Om du misstänker att din hund drabbats av urinvägsinfektion.

 

Hur gammal hunden är när den blir könsmogen varierar mellan raser och individer. Ofta inträffar det när hunden är 7-9 månader. Tecken på att din hund är könsmogen är att tiken börjar löpa och hanhunden visar starkt intresse för löptikar. Använd tikskydd för att undvika blodläckar på till exempel möbler.

Tiken löper två gånger per år

Den period då tiken är parningsvillig brukar kallas för löpperiod eller att tiken löper. I genomsnitt löper tiken två gånger per år men detta kan variera från tik till tik. Löpet vara cirka 3 veckor under vilket även tiken har en blödning. Många hundägare upplever det praktiskt att använda tikskydd för att undvika blodfläckar på möbler och textilier. En tik är dräktig cirka 63 dygn.

Hanhundar, framför allt unga hannar, drabbas ibland av förhudskatarr. Denna yttrar sig som en mer eller mindre illaluktande flytning från penis och en irritation i penisområdet varvid hunden slickar sig ofta och intensivt. Om din hund har haft förhudskatarr tidigare och du känner igen situationen kan du många gånger prova att själv behandla din hund.

Spruta med desinficerande lösning

Du använder en spruta med desinficerande lösning som sprutas upp under förhuden som sedan masseras. Lösningen får droppa ur, vilket gör att man lämpligen tar en promenad med hunden. Behandlingen upprepas varannan dag under en vecka.

Ta kontakt med veterinär

 • Om påverkat allmäntillstånd (feber, slöhet)
 • Vid smärta och ömhet
 • Om kraftig infektion (flytning med var)
 • Om din hund inte blir bättre efter 3 behandlingar
 • Vid återfall inom 2 veckor
 • Om du av praktiska skäl, inte kan behandla hanhunden själv
 • Vid tveksamhet om diagnos